Çap

55 -Türkə Atatürk təkin lider gərək

Türkə Atatürk təkin lider gərək.

778

Pişəvəri çağdaş yurdsevər idi

Çünkü kənd də devrim paltarı geydi

Azərbaycan xalqı ona baş əydi

Pişəvəri istiqlaldan “vazkeçdi”

Çünkü silahsızlandıran “dost” seçdi

       (Səhvlərimizdən öyrənməliyik.)

779    (1412-ci bəndə baxın!)

Əbulfəzl Elçibəy istiqlal aldı

(Liderliyi Heydər Əliyev çaldı)

(Qarabağ işqalçı əlində qaldı)

Laik olsaydı istiqlalçı lider,*

Liderliyi çala bilməzdi Heydər.

 

    *- Yeni dinlədiyim kasetlərinə görə bir növ islamist idi.

(Yəni qafası cinlərin, mozalanların məskəni idi.)

780           *- Diqqət!

1- Qanı ilə istiqlal alan xalqdır    (almadımı?)

2- Geriçini taxtdan salan xalqdır (salmadımı?)

3- Ovçusuna təbil çalan xalqdır   (çalmadımı?)

Çağdaş ol ki, xalqını ovlamaya*

Heydər Əliyev təkin tovlamaya

781

Yurda bütövlük ilə el lazımdır.

Elə rifah ilə moral lazımdır,

Çağdaşlıq ilə istiqlal lazımdır.

Bunlara inanan gərçək liderdir

Əfsanə sanan rusqulu Heydərdir

782

Yurdsevər olmaq yetərli deyildir

Çağdaş olmasa keçərli deyildir

Dindən asılı çəpərli deyildir

Geriçiyə ürək döyünə bilməz

Çəpərsizə kimsə güvənə bilməz

 

    *- Çəpərsiz gah nala, gah mıxa döyər,

bir gün “laik”olar, bir gün islamsit.

783

Elçibəy dinin harayına yetdi

(Elçibəy peyqəmbərləriaratdı)

Ovçu Heydər Əliyev haca getdi

Kim dinsiz etmişdi ki, dinçi etdi?

İlhamın lideri hacı Heydərdir

Atatürk Türkə yaraşan liderdir*

 

     *- Laik, sekular, yurdsevər, türkçu, ...

784

Türkə Atatürk təkin lider gərək

Gərəkirsə yolunda şəhid verək

Ölməsək qalsaq məhsulunu dərək

Atatürkün səhvi montajçı etdi

Qazandığı istiqlal əldən getdi.

(Antifeodalist Çin kama yetdi.)    (Hindistan yox.)

 

     *- Hər istiql da istiqlal sayılmaz.

09.01.2008