Çap

32 - Türk-dünyasından da qovulmalıdır

Türk-dünyasından da qovulmalıdır.

     (Atamız Atatürkə ithaf edirəm.)

547

Neçə dövlətli Türklər bir ulussa

Hansı Türk, Türk düşməni ilə dostsa

Farsın, Erməninin xeyrinə sussa

Türk-dünyasından da qovulmalıdır

 

“Türkün Türkdən başqa dostu yoxdur.”

“Neçə dövlətli Türklər bir ulusdur.”

BÖYÜK ATATÜRK

548

Hansı Türk dövləti Türkü sevməsə

Silahsız Türkü döyəni dövməsə

Qarabağdan Ermənini qovmasa

Türk-dünyasından da qovulmalıdır

549

Türkiyə dövləti sevir otayı

Çünkü Bakıdan alıbdır neft payı

Satmış olsa istiqlalçı butayı

Türk-dünyasından da qovulmalıdır

550

Azərbaycan İrandan qopmalıdır

Bütövləşdirən körpü yapmalıdır

Türk desə Türk yolundan sapmalıdır

Türk-dünyasından da qovulmalıdır

551

İranın bütövlüyündən yana Türk

Bütöv Azərbaycana biganə Türk

Xəyanət etsə Azərbaycana Türk

Türk-dünyasından da qovulmalıdır

552     *- ... “böcək” tanıdıb

Fars Türkü dünyaya “eşşək” tanıdıb*

Həm çapıb, həm öldürüb, həm yanıldıb

O Türk ki, cinayətləri unudub*

Türk-dünyasından da qovulmalıdır

553

Ankara çox küsdürübdür Tərbizi

Çünkü səksən ildir unudub bizi

Genə Farsın xeyrinə dönsə üzü

Türk-dünyasından da qovulmalıdır

554

Hansı Türk dövləti Farsa satılsa

Duzaqçı federalist Türkə qatılsa

Yediyi ətin sümüyü atılsa

Türk-dünyasından da qovulmalıdır

555

Özbəkistan gülsə də, ağladı çox

Rusyadan qopdu, Əfqanistandan yox

Rəşid Dostum təkin hər kəs yesə p...

Özbəkistandan da qovulmalıdır

556

Əfqan Özbəkistana oldu yiyə

Özbəkistan bütövləşməsin diyə

Böylə yardım edəcəksə Türkiyə

Batı Turandan da qovulmalıdır

557               Həddini bil!

Oyuncaq sansalar Türk millətini

Patladarıq Bakı-Ceyhan xəttini

Sümüyünü atıb yesə ətini

Türkmənistandan da qovulmalıdır

558

Türklərin qurtuluş yolu birlikdi

Birliyin təməldaşı türkçülükdü

O Türk ki, tənqidçi Türklərdən ürkdü

(O Türk ki, Baltacı Arazdan hürkdü)

Qazaqistandan da qovulmalıdır

559

Milli haqq almağa bilik lazımdır  <

Silah qayırmağa birlik lazımdır

Desə gəmirməyə sümük lazımdır

Tataristandan da qovulmalıdır

560

Ürədə bilməyən satsalar qoşar

Yağışdan qurtular damcıya düşər

O Türk ki, montaj etmək üçün yaşar

Qırqızistandan da qovulmalıdır

561

Türk birliyi milli haqları alar

Çin təkin silah qayırmağa dalar.

O sinfin dövləti ki, dərdə salar

Moğolistandan da qovulmalıdır

562

Azərbaycanın da borcudur demək

Türk dünyasına borcunu ödəmək

Çünkü Rusyaçı dövlət etməz kömək

Azərbaycandan da qovulmalıdır

563

Bu sözlər qələbənin əsrarıdır

Azərbaycan xalqının qərarıdır

O xeyirdən ki, payı zərəridir

Türk-dünyasından da qovulmalıdır.

20.08.2005