Çap

29 - Elinə borcunu ver!

Elinə borcunu ver!

493

Aç qardaş, gözünü aç!

Qaranlığa işıq saç!

İşıqdır cəhlə əlac,

Azərbaycan igidi!

494

Böl qardaş, böləni böl!

Özgə olma, özün ol!

Öz halına ağla, gül!

Azərbaycan igidi!

495

Seç qardaş, düz yolu seç!

Seçdiyin yola and iç!

Uğrunda canından keç!

Azərbaycan igidi!

496

Yet qardaş, arzuna yet!

Butayı bağımsız et!

Bütövləşdirməyə get!

Azərbaycan igidi!

497

Çıx qardaş, yataqdan çıx!

Fars olan otaqdan çıx!

Hərcayi bataqdan çıx!

Azərbaycan igidi!

498

Sev qardaş, yurdunu sev!

Qoyma çapıla bu ev!

Çapılmasa edər dev,

Azərbaycan igidi!

499

İç qardaş, Türkə and iç

Onsuz sən olarsan heç,

Yad çapar, xeyrindən keç!

Azərbaycan igidi!

500

Dad qardaş, sevdanı dad!

Yurdunu eylə azad!

Hərcayi edər qavvad*,

Azərbaycan igidi!

*- Ədəbsiz satqındır

Tanıtmaq haqqındır

501

Çat qardaş, arzuna çat!

Özün ol, özgəni at!

Milli ol, qavvadı sat!

Azərbaycan igidi!

502

Dol qardaş, göl təkin dol!

Şüur lazımdı bol-bol,

Hədəfə göstərə yol,

Azərbaycan igidi!

503

Ax qardaş, sel təkin ax!

Maniələri yıx-yax!

İstiqlal almağa qalx!

Azərbaycan igidi!

504

Döz qardaş, sonuca döz!

Yenilmiş federalı poz!

Yaddan umudunu üz!

Azərbaycan igidi!

505

Üz qardaş, tərs yöndə üz!

İnanma versə də söz!

Əyri ola bilməz düz,

Azərbaycan igidi!

506     *- 1920`də

Din qardaş, haqsıza din!

Dinməmək öyrətdi din,

Həm molla, həm də Lenin*,

Azərbaycan igidi!

507

Sil qardaş, beynindən sil!

Din sənə min dörd yüz il

Dərd çəkdirdi, etdi qul,

Azərbaycan igidi!

508

Çal qardaş, marşını çal!

Oyad xalqı başa sal!

İstiqlal haqqını al!

Azərbaycan igidi!

509

Al qardaş, haqqını al!

Verməyəni taxtdan sal!

Öldür ki, qələbə çal!

Azərbaycan igidi!

510

Qalx qardaş, ayağa qalx!

Haqlının olmasa hax,

Çapılmış sərvətin yax!

Azərbaycan igidi!

511   + “Pıspısa” 22.05.2006

Bük qardaş, belini bük!

Fars olubdur Türkə yük!

“Türk-xər” adlanır Türk,

Azərbaycan igidi!

512

Yıx qardaş, evini yıx!

Pisdən əvəzini çıx!

Yaxşının əlini sıx!

Azərbaycan igidi!

513      *- qudurğan

Sar qardaş, yaramı sar!

Yaranın başını yar!

Yoxsa düşmən ola har*,

Azərbaycan igidi!

514

Sox qardaş, qəbirə sox!

Düşmənləri, dostu yox,

İnanma güvənmə çox!

Azərbaycan igidi!

515

Oy qardaş, gözünü oy!

Şeyxin dərisini soy!

Zalımları başsız qoy!

Azərbaycan igidi!

516

Biç qardaş, boynundan biç!

İçdiyi qanımı iç!

Zalıma yalvarma heç!

Azərbaycan igidi!

517

Sök qardaş, qarnını sök!

Düşmənin qanını tök!

Öldürə bilməyə Türk,

Azərbaycan igidi!

518

Kəs qardaş, başını kəs!

Ola ... Erməniyə dərs,

Etməyə birdə həvəs,

Azərbaycan igidi!

519

Çək qardaş, qılıncı çək!

Ölümdən qorxmaz Babək,

Öldür lap Koroğlu tək!

Azərbaycan igidi!

520

Ver qardaş, ölçünü ver!

Verdiyi gücünü ver!

Elinə borcunu ver!

Azərbaycan igidi!

521 *- O cümlədən Xocalıda

Yum düşmən,ağzımı yum!

Qanımı içdir xum-xum*,

Qarabağıma “göz yum”,

Azərbaycan satqını!

13.05.2005