Çap

23 - “Otur” barışcıl metodun içinə!

 “Otur”

barışcıl metodun içinə!

422

Yurdsevər Türkü taxtından salırlar

Satqın Türkün tütəyini çalırlar

Çünkü Rusyadan buyuruq alırlar

Deyirlər göz yum düşmənin suçuna.

“Otur” barışcıl metodun içinə!

423

Yurdumu bölürlər dilim-dilimə

Tayları “qonşu” edirlər elimə

Bütövçünü bənzədirlər zalimə

Barışcıl davran deyirlər gücünə.

“Otur”barışcıl metodun içinə!

424

Farsı Türkə hakim edib gedirlər

Türkü Farsa milli kölə edirlər

Farslar baş qaldıran Türkü didirlər

Deyirlər barışcıl ol ki, keçinə.

“Otur” barışcıl metodun içinə!

425

Bölünmüş taylarımız təzyif olur

Susuzluqdan milli gülləri solur

Qarabağa köçmən Erməni dolur

Barışcıl qayıda bilməz Laçına.

“Otur” barışcıl metodun içinə!

 

(Silahla alınan silahla qaytarılar.)

426

Savaş qurtardı Yəməni, Kıbrısı

Barış gücləndirir şovenist Farsı,

Qarabağı işqal etdirən Rusu

Barış verdi “dədəsinin borcuna”

“Otur” barışcıl yöntəmin içinə!

427      “Şərq” ~ Sömürqəçi Rusya ilə Çin

“Şerq” deyir Türk öldür ki, mən uzanım

“Qərb” deyir Türk uduzsun, mən qazanım

İçiboş vədələr ilə bəzənim

Bəlkə Türk silahlanmaqdan qaçına

“Otur” barışcıl yöntəmin içinə!

428

Barışçıl metod federalizm üçündür

Federalizm aldadıcı oyundur

Özgədən asılı millət qoyundur

Azərbaycana istiqlal lazımdır

Ya ölüm, ya istiqlal son sözümdür.

02.07.2005