Çap

22 - Güneyli liderlər geriçidilər

Güneyli liderlərgeriçidilər.

414

Yurdumun quzeyi avrupalaşıb

Güneyinə geriçilik suvaşıb

Geriçilikdərdlərinə bulaşıb

Din dəyişkəndi, qalıcı vətəndı

Bütövləşməyi zorlaşdıran dindi

415

Butaylı Tacir sevməyir otayı

Çünkü Farsdan alır satqınlıq payı

Butayın hayı gedib qalıb vayı

Geriçi duvaqlar tapır çölməyə

Taylarımız bütövləşə bilməyə

416      *-  Manqurtluğa son!

Tacir satsa səni, sən də onu sat

Beyninə qoyduğu dini çıxar at

Yəni özün ol ki, muradına çat*

Özün olsan öz yolunu gedərsən

Elini yurdunu azad edərsən

417

Feodalizm Tacirin məhsuludur

Din o rejimin ana üsuludur

Mollası propaganda məsuludur

(Bugünkü mollaicra məsuludur)

Məzlumun qaydası demokrasıdır

Demokrası dərdin ilk çarəsidir

 

Biz Azərbaycan Türklərinə, Türk Azərbaycanımız “demokra

”dan, dem qırası”ndan (Baltacı Arazın demokrası davasından - Araz),

 başqa “kırası”lardan çox-çox üstündür! Tarix boyu şillələnmışık.

 İndi nə yaxçı ki, özümüzünkündən şillələnək!”

10.11.2010  Əliriza Fərşi  (Ki Xumeyni millisi idi. Araz)

418

Dərdimiz dinin vurduğu yaradır

Geriçiliyin qurbanı ... saradır

Aydınlarımızın günü qaradır

Ayrılıq Rus yelidir ki, sovuşar

Anlayışlar eyni olsa qovuşar

419

Güneyli “aydın”lar geriçidilər

Avrupalaşmağa seyircidilər

Çünkü geriçilər sürücüdülər

Binövrəsi qoyulan şey hörülər

Dəri soydurandan hesab sorular

420

Butayla otay doğuşdan qardaşdır

Qardaşlıq dini hər bir dindən başdır

Sinfi dinlərin məhsulu savaşdır

İslam dinini doğan təzadlardır

Yandırıb-yaxdığı sinf ... arvadlardır

 

Müsəlman manqurt gedən yolu gedər

Manqurt etdirən sinfə qulluq edər

421  *- İslam istər ki, kölə, kölə qala.

Din qoymayıb talaq haqqını alaq*

Bütövləşdirmək üçün körpü salaq

Tayları bütövləşdirməyə dalaq

Vətəniqurtarmaq üçün dini at!

Demokratizə eylə, otaya qat!

01.05.2005