Çap

21 - “Azadtribun” saytına təşəkkür məktubu

“Azadtribun”

saytına təşəkkür məktubu.                             

409

El qəmi itdi məni bu peşəyə

Babək bəy Azəri qoydu beşiyə

Var-yoxumu çəkdi tökdü eşiyə

Arazın şeirində nə axtarsan var

Dar görüşlünün dünyası olar dar

410

Yüz il öncəki Sabiri öyürlər

Şeirinin düşmənlərini “döyürlər”

Bugünkü Sabiri niyə? söyürlər:

Adını çəkən, şeirini sayan yox

“Azadtribun”dan başqa yayan yox

411

Şeirimi hər kəsə göndərdim atdı

Bəlkə də ağlını qorxuya satdı

Babək Azəri harayıma çatdı

Babək Azəri  məni ovundurdu

Qurtardığı şeirimi sevindirdi

412

Babək Azəri elin öz oğludur

Baltacı Araz təkin köz oğludur

Haqqı haqlıya verən düz oğludur

Elimə tarix yaradan lazımdır

Cəhlin gününü qaraldan lazımdır

413

Babək Azəri zəhmətkeş insandır

İstəyi müstəqil Azərbaycandır

Fikir azadlığına inanandır

Qarşı fikiri də saytında yayır

(Müxalif fikri də saytında yayır)

Düşüncə haqqını möhtərəm sayır.

 

Sağ olun! minnətdaram.

Baltacı Araz

26.04.2005