Çap

10 - Qeyrət öldürmək ən böuük zülümdür

Qeyrət öldürmək ən böuük zülümdür.

311     *- Sən də gül!

Milli düşmən Azərbaycanı bölüb

İrançı Türk soylu federalist olub

Bütövləşməyə qarşı çarə bulub

Həm də deyir ki, azərbaycanlıyam,

Azərbaycan qonşusu iranlıyam.*

312

İrançı federal bir İran istəyir

Ordusuz qul Azərbaycan istəyir

Otayı yox ki, ... Loristan istəyir

Qurum adını “Azərbaycan” qoyur

Federal İran istəyən göz oyur

313        *- Solçu kökdənçi olar.

Farsın meyli bu gün hakim ölçüdür

Milli kölə yetişdirən “solçu”dur

Həmzəni tanıdan çənlibelçidir

Solçu istiqlalçı yazı yazandı,*

Milli zülümün kökünü qazandı.

314

Federalist, Türkün gədə-güdəsidir

Talaq haqqı verməyən xudasıdır

Alacağı haqq “cənnət” vədəsidir

Hər millətin gədəsı güdəsi var

Talaqhaqqı istəyən deməz yalvar

315

Yalvarıb yaxarmaq Türkə ölümdür

Qeyrət öldürmək ən böyük zülümdür

Zalıma qarşı savaşan elimdir

Türkü Türk edən türkçü qeyrətidir

Qeyrətindən doğan cəsarətidir

316

Yanıb yaxılmayan alışabilməz

Haqqını almayan barışabilməz

Düşmən elgücüylə yarışa bilməz

Savaş qurtuluşun təkcə yoludur

Savaşdan qorxudan düşmən oğludur

     (Silahlı savaşdan söz gedir.)

317

Türkün haqqı var ki, düşmən yıldıra

İntiqamçı olduğunu bildirə

İbrət dərsi vermək üçün öldürə

Türk ancaq meydanda haqqını alar

Düşmənin canına vəlvələ salar

318

Hər kəs istiqlalın önündə dursa

Göz qorxutmaq üçün öncümü vursa

Federalçı əli ilə duzaq qursa

... Əl bombaları ilə patladarıq

Düşmənlərin bağrını çatladarıq

319

Türk öncə bilikləndirər elini

Hamarlayar hədəfinin yolunu

Gücləndirər qılınc çalan qolunu

Tutulsa ... İnsafəli Hidayəti

Kütləviləşib-qopar qiyaməti

320

Arazın şeirini çatdır elimə

Silahlanmış ola milli bilimə

Doğru yön verə axacaq selimə

El gücü sel gücüdür coşub-daşsa

Taylarımız bir-birinə qovuşsa.

20.02.2005