Çap

170 - Arazizmi boykot edən “Günaz”dır

("Bu böyüklükdə günəşi, bir bulud parçası batıra bilər?")

  Arazizmi boykot edən “Günaz”dır.

("Bu böyüklükdə günəşi, bir bulud parçası batıra bilər.")

1663

Qoyun istər yeyə, içə, sağıla,   (neçə formalı manqurt)

Arazizm can qurban verər ağıla,  (İdeolojidən söz gedir.)

Ağıl istər ki, zülm evi dağıla;    (Heç bir manqurt istəməz.)

Arazsız da Arazın yolu ölməz,  (Vəsməni (şəklini) neylərsən?)

Arazizmsiz Türklərin üzü gülməz.    (Sürməni neylərsən?)

1664 * Əhməd Obalı

Əhmədin* arazizmi var sunmağa,

Biçimsiz istəklərini yonmağa,

Teve gücüylə hər evə qonmağa;  (Qanadsız Araza yazıq!)

Əhməd bəy ağlını satmasa cəhlə, <<<

Milli hərəkətə qatılar ... fəhlə.

1665

Əhməd bəy eşitçi qadından qorxur,      <<<

(Əhməd bəy antidin aydından qorxur,)

(Əhməd bəy müsavatçılıqdan qorxur,)  Yəni:

(~ Əhməd bəy insan haqlarından qorxur,)  (və bənzərləri)

Qorxu edib yolunu çala-çuxur,

Türkün insanlığını yerə soxur;

Araz insanlığın yolunu gedir,    (Şablon söz yemdir.)

Əhməd bəy arazizmi boykot edir.

1666

“Günaz”ısevər neçə arvadlı hiz,     (neçə arvadlı Rusya)

“Günaz”ısevməzantiquran kəniz,   (Koloni də sömürgəçini)

“Günaz”ısevməz heç bir eşitçi qız;  <<<  Diqqət!

Sekulariz-min ustadı Arazdı,  (Şablon söz yemdir.)

Arazizmi boykot edən “Günaz”dı.

 

Sanki dərdimiz az idi, biri də (ört-basdır ...) əlavə oldu:

1667

Əhməd Obalı, burax irançını,

Tanıt don dəyişdirən yalançını,   (Qızım səni ərə verim. Yox >)

Aldata bilməz azərbaycançını;  (Yox dədə qurbanın olum.)

Hər bir federalist “Türk” irançıdır,    (istisnasız)

Ört-basdır edən Əhməd yalançıdır.  (“... xam deyil.”)

1668

Əhməd Obalı, gəl düşməni vurax!

Hərəkətdən qorxub-qaçanı burax!  (boş ver!)

Sapın təkin özün üçün ol yarax!

(İrançı “Türk”lər üçün olma yarax!)

İstəsən də devrimə qəbir qaza,  (Reform yenildi.)

Otayın təcrübəsi qoymaz aza.    BMT-yə də söylə!

1669

Əhməd Obalı, sən də həddini bil!

Qoçuluq havasını beynindən sil!   (9.6.2012 Günaz tv >)

Yoxsa rəzil olacaqsan, bunu bil!    (> M. Baharı dâvâsı.)

Qoyduğun əməklərini zay etmə!

Özünü irançılara tay etmə!

12.06.2012      Baltacı Araz