Çap

167 - Leninin məhsulu yerində sayır

Leninin məhsulu yerində sayır.

1644

Leninin məhsulu yerində sayır,

Nə teknoloji ürətir, nə xeyir,

Ya musiqi ürətir, yaxud şeir;*   (ha ha ha!)

Leninizm geriçilikləyüklüdür,

Geriçiliyin yeni bir şəklidir.

 

      *- Türkü uyudan tar ilə kamandır,  (Batsın tar, batsın kaman.)

Zəngəzurunu satan Nərimandır.*     (Nərimanov)

(*- Bugünkü Rus mafyasının atası)

1645

Lenin “sosyalisti” devrim yap deyər,

Köhnə məzmuna yeni şəkl diləyər,    <<<

Devrimdən bilməyən ona baş əyər;

Yeni məzmun basdırar köhnə şəkli,

Yeni şəkilə uymaz ... qulağı tüklü.

1646

Marx deyər ÖNCƏ teknoloji ürət,

Maşın ürətən proleter yarat,

YOXSA yeniləşməz köhnə mülkiyyət;

Yeni məzmun yeni toxum əkdirər,

Sosyalisti devrimi gərəkdirər.<<                                                            

1647

Azad rəqabətin məhsulu evrim,     (təkmül)

Yapdıra bilər sosyalisti devrim,   (< bu gün)

Çünki maşın ürətə bilir, yavrum,

Çünki silah ürətə bilir, yavrum,

Maşın ürətmədən ÖNCƏ üz gülməz,

Sosyalizm üçün devrim yapa bilməz.

1648

Azad rəqabəti təkəl gömübdür,    (inhisar)

İşçi  iş gücü  satmağa  cumubdur,

İş bula bilən ağzını yumubdur,   Çünki;

Maşın ürətən kəsimi yoxdur ki,

Sosyalizm üçün devrim yapa ... Bakı.

1649

Bal-bal demək ilə ağız dadlanmaz,

Hər bir işçi proleter adlanmaz,

Maşın ürətə bilməyən şadlanmaz;

Silah ürətə bilməyən şadlanmaz;

Həm istiqla, həm də sosyalizm üçün,

Türkə proletarya lazımdır bu gün.

Yaşasın birliyimiz.

30.05.2012