Çap

158 - İstiqlal milli haqların tümüdür

 İstiqlal milli haqların tümüdür

1569

Mülkiyyət şəkli bəlirtər bezini,    (malikin mahiyyətini)

Ürətim ilə düşünüş tərzini,

Köhnə verməz yeniyə ... söz izini;

     Düşünüş tərzi şəklə qulluq edər,

     Şəkilləndirənin yolunu gedər.

 

     Nəticə səbəbinə qulluq edər,

     Yəni səbəbinin yolunu gedər.

1570

(Feodal yapılı toplum diçidir,)  (Daxili məsələmizdir)

(Manqurt etdiyi dinçi qılıncıdır,)

(Düşüncə devrimi yapan önçüdür;)

      (Arazizm düşüncə devrimi yapar,)

      (Düşüncə devrimi yapmayan sapar.)

1571

Mülkiyyətə şəkil verən malikdir,

Şəklin meyvəsini dərən malikdir,

Yəni hədəfinə irən malikdir;

     Köhnə şəkli devirən azad olar,      <<<

     Yeni şəklin ölkəsi abad olar.

1572

Yeni məzmun, ... yeni burjuvazıdır,

(Yeni məzmun, ... milli burjuvazıdır,)

Qışın ömrünə son qoyan yaz-ıdır,

Qurtaracağı milli ərazıdır;                 <<<

     Ərazı qurtulsa, ölkə çapılmaz,

     Çapılan ölkədə ... sərvət tapılmaz.

 

1573

Köhnə bujuvazı tacir sinfidir,

Satdıran onun qazancı, kefidir,

(Sözcüsü ... Ziya Sədroləşrafidir,)

Baş qaldıran milli inkişafıdır;

Milli inkişaf satqınını satar,  (türkçü Mehranı yox)

Satqını satılmayan ölkə batar.

1574

Milli inkişaf istiqlalçı edər,

İç və dış düşmən federalçı edər,

Siyasətdən bilməyən falçı edər;

(Falçı insanları xəyalçı edər;)

     Milli inkişaf istər sərbəst ola,

     Sərbəst edən milli şəklini bula.  (cənab leninistlər!)

1575

(Mülkiyyətin milli şəklini bula.)     <<<

Milli şəkil  yurdunu  bağımsız edər,

Bağımsız millət öz yolunu gedər,   

Qoyduğu əməkləri olmaz hədər;

     Federalist yaddan asılı edər,

     Çünki satqınların yolunu gedər.                         

1576

Federalist hər bir dona girsə də,

Ağıl azdıran vədələr versə də,

Qeyrət axtarma könüllü nürsədə;   (nürsə = nökər)

     Yirmi milyon yerli Türkü olan Türk,

     Deyər federalist edən Türkdən ürk!

1577

Davamız milli mülkiyyət şəklidir,     <<<

Azərbaycan istiqlala yüklüdür,

Zərurətləri anlayan dərklidir;

     İstiqlal milli haqların tümüdür,*

     Federalizm kababçının yemidir. (Otay sınamadımı?)

     (Federalizm dış düşmənin yemidir.)

                                06.05.2012