Çap

148 - Türk, Rus köləsi olub ki, uduza!

Türk, Rus köləsi olub ki, uduza!

1462       **- Pərdə arxasında.

Moskovanın gəzəgənləri olan,

Rəsmi Bakı ilə Tehran, İrəvan,

Stratejik dosdurlar, Azərbaycan!

Rusya höküm sürür Azərbaycanda,*

Həm siyası, həm də hərbi alanda.

(Axdarsan tapa bilərsən dalanda.)**

 

      *- Bu səbəbdən ordumuz yeyir, yatır,

Yurdunu Erməniyə, Farsa satır.

1463

Rusya rejiminin şəklini pozdu,

Ekonomu sahəsində uduzdu,

Uduzduğu sahələrdə lüt gəzdı:

Zəifləmiş Rusya artırdı dərdi,

Bakının neftindən “qərb”ə pay verdi.

1464

Azərbaycandan “qərb”ə yetişən pay,

İynə ucu qədərdir ki, edə zay,

Deyə sümük gəmir ki, yerində say!

Azərbaycan Rusyanın bazarıdır,

Nəfəsli ölülərin məzarıdır.   (Sən də ağla!)

1465

Rus köləsi Türk ... nəfəsli ölüdür,

Bombasını yapdığı Fars “dəli”dir,

Qasib etdiyi Erməni elidir.

Türk, Rus köləsi olub ki, uduza,

Rusyanın xəstə etdiyi quduza.

(Erməni ilə Fars təkin quduza.)

07.07.2011