Çap

146 - Xalqı istiqlalçı edən Arazdı

  Xalqı istiqlalçı edən Arazdı.

  (Şagirdlərinin yazısı dayazdı.)

(Hər şey ortadadır, itib-batan yox.)

1452

Əkbər Azad deyir göstər cismini,

Bəlli et adresin ilə ismini,

Ki tənqid edə biləsən “rəsmi”ni,

Yoxsa istərən yazın yayılmaya!

Bizdən başqası rəsmi sayılma!

1453

Hüviyyəti bəlli olan aydın Türk,

Daşımamalıdır heç bir “yasaq” yük!

Yoxsa qanun deyər onunu dara çək!

Təhsil dilinə haqq verən yasalar,

Haqq verməzlər Əkbər bəyi asalar.

1454

Əkbər bəy Azad nə dün, nə də bu gün,

İstiqlal ilə sekularizm üçün,

Heç bir yazısında açmayıb düyün.

İstiqlal milli iqtisaddan doğar,

Dil azadlığı verən çoban ... sağar.

 

Federalist deyər:

Qoy öz dilində mələsin, sən də sağ!

Yoxsa əlindən çıxar meyvəli bağ.

1455

Əkbər Azad dil salıbdır aşına,

Ki yazılmış haqq çıxa qaşığına,

Yasalar bəla açmaya başına.

Xalqı istiqlalçı edən Arazdı,*

Xalqı sekularist edən Arazdı,*

Taxma adın yardımı ilə yazdı.

 

      *- Milli-demıkratik məktəbin memarı Baltacı Araz.

1456

    Düşmən tanısa aydının adını,

    Asar “yasaq” yük daşıyan aydını,

1- Ki sekularist etməyə budunu.

2- Ki sekularist etməyə budunu.

(Qutrarmaya yurdu ilə ... qadını.)

“Yasaq” yük daşıyan ölməməlidir,*

Hüviyyəti bəlli olmamalıdır.**

 

      *- “Kərtənkələ”lərə qarşı ölüm fitvası verən Musa

nökərləri Güntay bəy Gəncalplar da öyrənib

bilməlidirlər.

    **- Sansor fitvası verən “Ayətullah” Əkbər bəy Azadlar

da öyrənib-bilməlidirlər.

26.06.2011