Çap

141 - Arazın hər yazısı bir açardır

   Arazın hər yazısı bir açardır.

“Keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın sel səni.”

İrəvan şahı olur azərbaycanlı Erməni.    (Robert Kocharyan)

1434   *- Başqa adresə göndərər.

Ağıllı ... iç düşmənini unutmaz,

Başqa adresə göndərib-yanıltmaz,

Düşmən iç və dış düşməni tanıtmaz.*   (satanı, satdıranı.)

İnanma hər “Azərbaycan” deyənə;**

Ovlayan aracına “can” deyənə.   (vəsait, “yem”.)

 

   **- Ovlayan araclarına “can” deyən o cümlədən bugünkü

satqın iqtidarın başçıları ilə məddah şairlərinə inanma!

 

1435     Utanmaq da yaxşı şeydir.

İqtidarı qullanmaq istəyən Türk,

Sunmamalıdır alçaqları böyük,

Yoxsa Qarabağ da deyər ondan ürk.

Qarabağı satan mafya sevilməz,    (1378-ci bənd)

Dilənilən yardım üçün öyülməz.   (1336-ci bəndə)

 

     *- Satqını “dahi” tanıtmaq eyibdir,      (kitabın 388-ci Səhifəsi)

Eyibinə düşünməyən “GAİP”dır.

 

İqtidardan yana yaman istəyər,       (qarqış)

... Qarabağsız Azərbaycan istəyər.

 

*  *  *  *  *  *  *  *

 

GAİP prezident İlham Əliyevə açıq məktub göndərib:

 

Azərbayca Respublikasinin Prezidenti

Ali Cənab İlham Əliyev

Dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlıların qibləsi və umudu

Azərbaycan Cumhuriyətidir. Böyük vətənimizin bir parçası-

nın müstəqil və millətlər arasında başı uca durmağı bizim

fəxrimizdir. Güney Azərbaycanın gələcəği və səadəti yolun-

da çalışan Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi (GAİP) dəfələr-

cə Azərbaycan Cumhuriyətinin gələcəğinin Güney Azərbay-

candan ayrı olmadığını, və bütün dünya Azərbaycanlılarının

istiqbalı sizin dahi lidərliğinizlə olacağını vurqulamışdır.
Mərhum  Prezident Cənab Heydər Əliyevin xaricdə yaşayan

vətəndaşlarımıza münasib və müvafiq nəzəri və sizin dahi

liderliğiniz idarəsində olan vətənimizin özgür parçası hər

Azərbaycanlının iftixarıdır.

Güney Azərbaycanda insan haqları yolunda çalışan və İran

İslam diktatorluğunun basqısından qaçqın vəya sürgün dü-

şən vətəndaşların bəzisi Azərbaycan Cumhuriyətinə mültəci

olarak sığınmışlar. Bu sığınmacılara haqq etdikləri kimin A-

zərbaycan Cumhuriyətinin vətəndaşlığını rahatlık yaratmaq

üçün onlara nəzərə almanızı istəyirik. Əlbəttə ki dünyada

hər özünü Azərbaycanlı bilen şexsin iqtidarlı Azərbaycan

Cumhuriyətindən başqa baxacağı, özünü bağlı biləcəği, və

gedəcəği yer yoxdur.
Əlavə olaraq uzun illər boyu İran İslam basqısına məruz qa-

lan Güney Azərbaycandan qaçqın vəya sürgün düşən və xa-

ricdə yaşayanlara vətəndaşlıq rahatlığını sağlamanızı sizin

ali məqamınızdan tələb edib, istəyirik. Sizin və ali devlətimi-

zin uyqun görəcəği bu yöntəm, Güney Azərbaycan vətənda-

şının xaric ülkələrdə əriyib getməsini önləyəcəkdir.

Sizə bütün Azərbaycan namına minnətdarlığımızı bıldırırık.


Dərin hörmətlərimizlə
Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi  3 May. 2011

Telefon nömrəsi: 0014169108049