Çap

121 - Rus mafyasının yalanına uyma!

Rus mafyasının yalanına uyma!

1302

İlham Əliyev aldadır budunu;

Deyir silahlandırmışık ordunu,

Ki qurtara bilə ana yurdunu.    Halbuki:

Qarabağı işqal etdirən Rusya,

Gərəkən silahı satmaz dəyyusa.

 

Ədəbsiz mən deyiləm ki, satqındı.

Satqına dəyyus deməyək, nə deyək?

1303    *- Uzunqulağı minərlər.

Gücsüz Erməni satılıb güclənə

Güclü Türk satılıb yurdu xərclənə

İşqalçının xeyrinə sonuclana

Erməni satılıb torpaq qazana

Türk satılıb ödül ilə bəzənə

Aldanan Türkün qulağı uzana*(səhifə 432)

 

*- Reklam gücü ilə təzəkdən konfet düzəltdikləri

    HeydərƏliyevləri milli düşüncəsiz, qələmsizvə xain

    məramlı olduqları üçün dahı liderlər adlandırarlar

    ki, aldanan Türkün qulağı uzana.

 

    Araz oyadar ki, ağlı uzana:

    Araz deyər ki, o cümlədən Heydər Əliyev Azərbaycanın

    iç düşmənlərinin (dünkü brokrat burjuvazının) lideri idi.

    Çünkü iki yüz ildən bəri Azərbaycanın ən böyük düşməni

    olan Rus millətinin güvəndiyi və seçdiyi“lider”lərin

    sonuncusu da Heydər Əliyev idi.

    Satqın deməz ki, satqınam. Uslu (ağıllı) ol!

1304

Rus mafyasının yalanına uyma!

(İqtidarın yalanlarına uyma!)

Yalanını doğru yerinə qoyma!

İfşa edənin dərisini soyma!

Desə “Silahlı quvvə son havardı”,

O “son”un içində sonsuzluq vardı.

1305   Rus mafyası imtahanını verdi.

Səkkiz il ata, səkkiz il də bala,

Prezident oldular satqınlara,

Ki Qarabağ düşmən əlində qala.  <<<

Rusya istər İlhamı şah edə ki,

Qarabağın yasını tuta Bakı,

Bütövləşməyə Tərbiz ilə Şəki.

1306

Rus mafyasının oyununa gəlmə!

On yeddi illik təcrübəni silmə!

Silahlanmış ol siyası bilimə!   (Arazizminə)

İçiboş sözləri zibilliyə at!

Xalqının, yurdunun harayına çat!

14.07.2010