Çap

118 - Rus mafyası Qarabağı qurtarmaz

Rus mafyası Qarabağı qurtarmaz.

1273

Yurduna girən evinə də girər   (...)

Namussuzluq namusu əldən verər

Hər kəs əkdiyi məhsulunu dərər

Bunlar olayların sonuclarıdır

Qeyrət öldürənlərin suçlarıdır

“Mənə nə?” deyənlərin suçlarıdır

 

        “Millət necə tarac olur-olsun, nə işim var?!”

Atamız mirzə Ələkbər Sabir

1274

Satqına dəyyus deməyək, nə deyək?!

Acanda yemək yeməyək, nə yeyək?!

Soyuqda paltar geyməyək, nə geyək?!

Ədəbsiz mən deyiləm ki, satqındır,

Dəyyusu tanıtmaq sənin haqqındır.

1275

Bugünkü dövlətimiz milli deyil

Mənə bəllidir, sənə bəlli “deyil”

Çünkü dərdin dərdimin həlli deyil

Hər kəs qəsb olmuş yurdunu qurtarır

Rusqulu Türk öz qarnını otarır

 

“Ancaq mənim avazeye şanım ocalansın”

Mirzə Ələkbər Sabir

1276

Satqın istər qəsbin ömrü uzana

İşqal etdirəndən dəstək qazana

Qulluq edə yazqısını yazana*

Bugünkü dövlətimiz Rus quludur

Getdiyi yol ağasının yoludur

 

    *- Satıram ki, şah olam,

Satqınlıq payı alam.

1277

Rus paylayıb Azərbaycanı yada

Acımayıb Türkə aid bir zada

Bu gün də Qrabağı verir bada

Dünya, Türkü dəyyus dəyərləndirir*

Namuslu xalqımı ... qəhərləndirir

 

    *- Haçan utanacaqsınız?

1278

Rus mafyası Qrabağı qurtarmaz

Qoyun olmayanı kimsə otarmaz

Dərdlərinin üstünə dərd artırmaz

Namuslu vətən uğrunda baş qoyar

Şərəfsiz milli səngəri boş qoyar.*

 

   *- “Müxalifət”dən söz gedir

16.06.2010