Çap

114 - Daşnak Erməni Hitleri diriltdi

Daşnak Erməni Hitleri diriltdi.

1241

Qatil Erməni Hitleri diriltdi

26Fevralı da kövrətdi

Xocalıda soy qırımı törətdi*

Yetimə vay-vay deyən Türk çox oldu

Qanda boğulduğu zaman yox oldu

 

    *- Ağlamağı burax! Nə etməliyik?

1242

İnanma seçdiyin liderlərinə

Dünkü və bugünkü Heydərlərinə

Boş sözləri ilə “kədər” lərinə        (oyunlarına)

Türkü bu günə qoyanları danma

Türkün “ağsaqqal”larına inanma*

 

    *- Ağıl yaşda olmaz, başda olar. Satılmayan başda.

1243

“Qızıl” ordunu qovan o qeyrəti

Xocalıda yaranan o nifrəti

İşqal altında qalan məmləkəti

Öldürən, ağladan liderlərindir*

Dünkü və bugünkü Heydərlərindir.

 

- Əlli milyonluq dünya azərbaycanlısından, dünya Türk-

  ləri birliyindən, Qarabağ üçün müharibədən gedən danı-

  şıqlar və verilən içiboş vədələr Aldadıcı oyunlardırlar.

- Daşnaq Erməni Türkün cisimini öldürür. Rusqulu Türk

  Türkün milli kimliyini və milli varlığını qoruyan milli

  mənliyini (milli qeyrətini), milli moralını (qızğınlığını)

  öldürür. İnanmasan 1994-ün rəqəminə görə bir milyon-

  dan artıq qaçqınımızdan, ağlar Qarabağımızdan sor!

1244    *- Satqın deməz ki, satqınam.

Türk soylu Rus mafyası Rusu seçib

Bu səbəbdən ... Qarabağdan vazkeçib

Geri qaytarmamasına and içib*  <<<

Rus mafyasının türksoylu budağı

Türk deyil ki, qurtara ... Qarabağı

1245

On altı il günü günə satdınız

Qarabağ batdıqca, siz də batdınız

Arsızlığın zirvəsinə çatdınız    <<<

Dünyanın yoxdur ordulu milləti

Ki on səkkiz il bata məmləkəti

   (Haçan utanacaqsınız?)

1246

Türkün ağsaqqalı rütbə acıdır

Rütbələndirən başının tacıdır

Unutduğu qaçqın ana-bacıdır

Dincyola soxan “lider” qan qusdurur

Rütbə də ağsaqqalları susdurur*

1247        *- Populizmə son!

Hər savaşda top vurar yerə sərər

Topun cavabını ancak top verər

İki tərəfli atəş sona irər*

Verilməz haqq silah ilə alınar

Dilənçi əli boş yola salınar

Yəni qeyrətin halvası çalınar

1248

Dünya bankasının sunduğu əldə:

Min doqquz yüz doxsan dördüncü ildə,

Yazdı dağlık Qarabağ adlı “çöl”də

Yüzsəksən min şəhirlidir, köylüdür,

Üçdə ikisi Erməni soyludur.

1249

Bir milon Türk qaçıbdır ölkəsindən

Həm dağlık, həm də aran bölgəsindən

Yurdunun işqal olmuş tikəsindən

Yüz yirmi min Erməni “başdan sovub”

Bir milyon Türkü Türk yurdundan qovub

1250

Sənin on doqquz illik dövlətin var

Vergi verən xalqın var, millətin var

Sovet dövründəkindən çox neftin var

“Qızıl” ordunu qovan qeyrətin var

İntiqamını alan nifrətin var    (Nəyin yoxdur?)

Sən də Qarabağından vazkeçmisən

Çünkü satqınları lider seçmisən

Rus köləsi qalmağa and içmisən.

 

*- “Bütöv Azərbaycan” donuna girmiş bugünkü

   rusqulu “ağsaqqal”lardan, yəni rusqulu yazar-

   lardan, şairlərdən, sənətçilərdən ... söz gedir.

23.02.2010