Çap

111 - Xeyirsiz ölkədən vazkeçər özgə

Xeyirsiz ölkədən vazkeçər özgə.

    (Allahlıq iddiası edən “Arif”!)

    (İqtisadi istiqlal olmayacakmış)

    (İçiboş dövləti neylirdin ilahi?)

1224       *- Diqqət!

Satqın Türk də milli haqdan danışar

Ovlamaq üçün “od tutar alışar”

Hər şeyə məsuliyətsiz yanaşar

Satqının yemi ovlamak üçündür*

Amacım açılacak bu düyündür

 

Bugünkü satqını bu gün tanıdın!

İş-işdən keçdikdən sonra “unudun”!

1225

Satqın problemi kökündən çözməz

Ağası sevməyən yazqını yazmaz

Ağasının getdiyi yoldan azmaz

Satqın ağası verən haqqı alar

Çünkü reform devrimi geri salar

1226

Dərdin kökünü gizlədən xəstədir

Sözüm dil haqqı istəyən dostadır

Davamız milli iqtisad üstədir

İstiqlal milli iqtisad üçündür

Bağımlı edən federalist çirkindir

 

1- Federal dövlətin hakim milləti heç bir asılı millətinə iradə

    haqqı verməz, milli idarə haqqı ilə burulmuş dil haqqı verər.

    Burulmuş dil haqqı verər ki, o cümlədən farsın yaz-

    dığı qondarma tarix ilə antitürk Firdovsunun şahna-

    məsi tənqid atəşinə tutulmasın, yandırılıb-yaxılmasın.

 

2- Hər millət millətlər toplumunun bireyi olduğu üçün, “odu

    öz qabağına deşən” hər millətin ortaq federal məclisdə bir

    səsi olmalıdır.

    Çoğunluğun səsini qazanmaq üçün, zəyif rəqibin zərərinə,

    güclü rəqib zəyif səsləri satın ala bilər. Yəni:

 

Milli məclislərdə bölgə satılar,

Federal məclisdə ölkə satılar.

 

3- Neçə ölkəli federal dövlətin yatırılmış bütün sərvətləri və

    sərmayələri millətlərinin nüfus sayılarına görə millətləri-

    nin arasında bölünüb və paylanmalıdırlar ki, səksən beş il-

    dən bəri sərvətləri və sərmayələri çalınıb-çapılmış millət-

    lər haqlarına yetişdikləri üçün federal dövlətin ədalətli

    olacağına inana bilələr.(İsfəhan Loru Farsistan vətəndaşıdır.)

1227

Federalist tonlarca yazı yazsa da

Aldadıb azdırmak üçün “azsa” da

Ordu haqqındakı bəndi pozsa da*

Federalist iqtisad haqqında yazmaz

Çünkü bağımsızlık peşində gəzməz

 

*- “Federal İranda Azerbaycanın milli ordusu olacak.”

   (“İt yalanı” danışan ağsaqqal) Ziya Sədroləşrafi

1228

Bağımsız iqtisad bağımsız qılar

Ölkənin sərvəti özündə qalar

Mal sata bildiyi qədər mal alar

Çapılmayan ölkə olmaz sömürgə

Xeyirsiz ölkədən vazkeçər özgə

1229            *- Diqqət!

Federalist bağımlılığı pisləməz

İqtisadi bağımsızlıq istəməz

Yəni bağımsız olmağa səsləməz:*

Qövmə verilən haqq millətə yetməz

Dil haqqı ölkəni bağımsız etməz

Yad ordusu Ayərbaycandan getməz.

 

Bu ilkələri ... qızıl ilə yazın!

İkinci Araz doğana dək dözün!*

 

   *- Görəsən ikinci Araz doğacaq?

            Neçə ... ildən sora?

       09.02.2010