Çap

77 - Quran Allahın günahnaməsidir.

Quran Allahın günahnaməsidir.

1081

Allah həm dağda, həm də arandadır

Allahın günahları qurandadır  <

Daşıdığın yazqıda, yarandadır

Quran zalımın günahnaməsidir

Allah suçluların əmmaməsidir 

1082

Quran zalımın ana-yasasıdır

Cəhl ilə yalanların kasasıdır

Geriçi məktəblərin xasasıdır

Allahın cəhli, yalanı, günahı

Elm ilə insafa bəllidir dahı

1083

Cahil bu dünyanı yarada bilməz

İnsafsız insafı arada bilməz

Zalımın gününü qaralda bilməz

Cahil, fasid, məzlum edən Allahdır

Çünkü Allah yazqı yazdıran şahdır

1084

Quranın içində hikayələr var

Apaçıq antiqadın ayələr var  <

(Apaçıq antiinsan ayələr var)

Hər ayəsində çox pis qayələr var

Quran hər sözü apaçıq deyibdir

İnsan haqlarından yoxsun edibdir 

1085

Quran xalqa sergilənmək üçündür

Qanunları uyqulanmaq üçündür*

Öyüdləri duyğulanmaq üçündür

Hər rejim populer şüarlar verər  <

Ovladıqdan sonra gülünü dərər

 

*- Ancaq qılınc gücünə dayanan biliksiz, vicdansız,

məntiqsiz və "Kərtənkələlə" öldürtdürən! Güntay

bəy Gəncalpların fitvaları ilə mümkündür.

Bu haqda lütfən aşağıdaki yazıya baxınız!

      "Araz Güntayın üzünü qaşıdı"

1086

Türkün düşünüş tərzi dəyişəcək

Avrupalılar təkin gəlişəcək

Çünkü Arazizminə irişəcək

Türkün düşməni din ilə məzhəebdir  <

Arazizm Türkü Türk edən məktəbdir.

(Araz təkrara son!)

30.01.2010