Çap

76 - Salim bəy içiboş təbilə döyür!

Salim bəy

    içiboş təbilə döyür!

“... Ciddi olmağın vaxtıdır. Zarafata sala-sala

hər şeyimizi (dinimizi – Araz) əldən vermək üzərəyik.”

“Milli din.” - Fəxrəddin Salim

 

Gözəl Naxçıvanlı Fəxrəddin bəy Salim bilməlidir

Ki, ... Laik dövlətin heç bir dini olmaz.

 

Kökündən əyrini düzəltmək olmaz

Öyrənmək istəyəni gözlətmək olmaz

(Gərdəkdəki gəlini gözlətmək olmaz)

 

1074    *- Antiqadınq ayələri ...

Antiqadın erkək Allahı sevər   <

Allah təkin diktator şahı sevər

Allahın etdiyi günahı sevər*

Sevər ki, əlli dört yaşlı bir erkək

Doqquz yaşlı qıza çəkdirə kürək

1075   *- Faytonçu Rəsuldan söz getməyir.

Antiqadın erkək sevər Rəsulu

Ki yedirə qurandakı üsulu

Antiqadın erkək ola məhsulu  <

Rəsulsevərin sevdiyi o Rəsul*

O Rəsuldur ki, edər qurana qul

1076   *- Teror qorxu yaradar.

Antiqadın erkək sevər Əlini     <

O Əlini ki, öldürüb elini*

Ki gedələr Allahının yolunu

Budur əlisevərliyin nədəni  <

Ki Əli öldürüb sərbəstedəni

1077

Əlini Əli edən şey dinidir

Əlinin qadına qarşı kinidir

“Kafir”i bəlirdən dinin beynidir

Əlisevərliyin kökü dindədir

Arazizmə bəslədiyi kindədir  <

1078   *- Quranın ayələrində

İçiboş Əlini sevən dəlidir

Sevilən Əli müsəlman Əlidir

İslamın nə olduğu bəsbəllidir*

Əlini Əli edən dini tanı!   <<<

Ay Fəxrəddin Salim qaraltma qanı!

1079

Salim bəy içiboş davula döyür

Ələşdiriləri cavabsız qoyur  <<<

Elm ilə məntiqin “gözünü oyur”

Eşq insan haqlarının içindədir  <

Arazın qələminin ucundadır

1080

Elmə qulluq edən işə yarayar

Eşqi insan haqlarında arayar

Antiqadın ayələri tarayar

(Antiinsan ayələri tarayar)

Quran öldütdürər ayə pozanı  <<<

Ki hakim qıla qadını əzəni.

29.01.2010