Çap

71 - Qadın baş qaldırsa dünya silkənər.

        Qadın baş qaldırsa

            dünya silkənər

  (Qadın dinçi hərəkətə qatılmaz.)

 

   Öncə dinin vermədiyi haqları qadına ver,*

   Sonra talaq haqqı verməyən Farsı vur yerə sər.

 

*- Təmsil edən yazılarında,

çıxışlarında, platformlarında.

1003

Qadınsız heç bir hədəf gərçəkləşməz,

Yer fırlanmasa xusuf gərçəkləşməz,

Gücə söykənməyən laf gərçəkləşməz;

İslam yendi zərdüşçü Fars erkəyi,

Çünkü dəstəkləmədi xanım bəyi.

1004

Düşmən düşməninin belini bükər,

Qadınsız üsyanın qanını tökər,

Qadın baş qaldırsa zülm evi çökər.

Xalqının haqını verməyən millət,

Dəstəklənməz qura müstəqil dövlət.*

 

     *- İnanmasan Pişəvəridən sor!

1005       *- Diqqət! Diqqət!

Ətçə uşaq anasına söykənər,

Qadın öldürülsə nəsil tükənər,

Qadın baş qaldırsa dünya silkənər.

Qadının sinfi bilinci ölçüdür,*

Qadını bilikli toplum solçudur.  <

1006

İnsan haqlarından yana sərmayə

Qoymaz yazqı yazdıra dinsəl ayə  <

Yoxsa gərçəkləşməz insançıl qayə

Qadın həm milləti bağımsız edər

Həm də inkişafın yolunu gedər

1007     (devrimçi = inqilabçı)

Qadın qurtulmasa dərdi artırar

Çünkü baş qaldırmaz, evdə oturar

Baş qaldırsa erkəki də qurtarar

Erkəkin məhsulu geriçi olar

Qadının məhsulu devrimçi olar  <

1008

Toplumu qadın doğar, xalq bəsləyər

Dərdli toplum millətini pisləyər  <

Anası ilə xalqını səsləyər

Dərdli xalqını qurtaran anadır

Çünkü ana qurtuluşdan yanadır

1009

Heç bir ana doğduğunu öldürməz,

Doğduğu gül-çiçəyini soldurmaz,

Toplumu ilə yurdunu böldürməz.

Öldürən, böldürən ancaq erkəkdi,

Qadının düşməni tacirdi, bəydi.

(Xalqımın düşməni tacirdi, bəydi.)

30.11.2009