Çap

67 - Müftə qanınız var isə buyurun!

Müftə qanınız var isə

      buyurun!

977

Quranın dəyərləri çağ dışıdır   (köhnədir)

O dəyərlərin qurbanı dişidir

Həmdə özgürlükdən yana kişidir

Bu üç misrənin içərdiyi sözü

İnkar edən yandırıb-yaxar közü

978

İslam dini çağdışı məktəbidir

Feodal rejimlərin məzhəbidir

Geri qalmağımızın səbəbidir  <

Öncə hər dərdin səbəbi bulunar

Bulunduqdan sonra çarə qılınar

979

Millət burjuva sinfindən oluşub

Sekular millətin yurdu gəlişib

Çünkü cəhli yox ki, elmi bölüşüb  <

Geriçi burjuvazı dinçi edər

Dinçi geriçi gedən yolu gedər

980    Hər sinfi aydın kəsimi təmsil edər.

Xalq (1)əkinçi ilə işçi sinfidir,

(2)Dövlət qulluqçularının səfidir,

(3)Əzilən kiçik burjuva teyfidir.

Xalq istərki, dinin kökünü qaza

Ki sinfi yazqısını özü yaza    (milli yazqısını)

981

Din neçə faiz üçün yararlıdır?

Neçə faiz üçün də zərərlidir?

Kim dini qorumağa qərarlıdır?

Quranın yazdığı yazqı çox pisdir

Pisin kökünü qazmaq yaxşı dərsdir  <

982

Hər kəs öz sinfi xeyrinə düşünsə,

Sinfinə zərərli dindən boşansa,

Sinfindən yana cəbhəyə daşınsa,

(Öz sinfinin partısına daşınsa,)

Dinçi burjuvazı sekular olar,

Geriçilik hər sahədə son bular.

983

Müftə qanınız var isə, buyurun!

Geriçi olduğunuzu duyurun!

Özünüzü özünüzdən ayırın!

Mənim qanım xalqımın qanındandır,

Bəsləndiyim Azərbaycanımdandır.

19.11.2009