Çap

54 - Ay Bakının qondarma “alim”ləri!

          Ay Bakının

    qondarma “alim”ləri!

872  *- 98-ci səhifədəki yazını oxuyun!

Günaz Tv-nin Bakı bürosunda

Çox danışılır Allah qonusunda

Halbuki Allah yoxdur sorusunda

Ay Bakının qondarma “alim”ləri*

Xəstə etməyin bizim salimləri  <

873      *- 398-ci Səhifəyə baxınız!

Allahı saqqız təkin çeynəməyin

Quranı oxumadan qaynamayın

Çağ dışı çalğısına oynamayın

İnsan haqlarının düşməni Allah  <

Adil deyil ki, sayıla adil şah.*

874    (Qovma mədəni haqqverərlər)

Allah deyər ki, türkçə məhəllidir

Seçmədiyimin nədəni bəllidir

Bizim dilimiz quranın dilidir

Hər kəs məhəlli dilində danışsın

Dövlət işinə hakim dil qarışsın*

 

      *- (30: 22), (12: 2), (13: 37), (14: 4), (20: 113)

 

875    *- Hansı siniflərin xeyrinə?

Allah deyər ki, məni quranda bul

Qurandaki ayələrimə qul ol  <<<

Yoxsa yanmağa hazırlan ki, kül ol*

Bəndə edənə bəndə olan “alim”

Bəndə əkər ki, bəndə biçə zalim  <

876

Ya Allah haqda heç bir söz danışma

Yoxsa insan haqlarına qarışma  <

Yəni bit təkin canıma darışma

İnsan olmaq istəsən oxu, öyrən*

Antiinsan-antiqadından iyrən

 

      *- Quranı anlaya bilməyən “alim”,  <

         Nə anlar ki, verə siyası təlim?

877

Ya ümmətçi ol, yaxud da millətçi

Ərbaba qul yetiştirər ümmətçi

(Ərəbə qul yetiştirər ümmətçi)

İradəsini öldürər sünnətçi

Türk müsəlman olduğu gündən ölüb  <

Çünkü bəndə edənə bəndə olub

 

Qoyun yaşayar ki, südü sağıla.

Qurtarıcı... gərək duyar ağıla.

878     *- Utanın! Utanın! Utanın!

Siz “alim”lər Türkü kölə etdiniz*  <

Köləçilərə buraxıb, getdiniz

Xalqı yazıq edib, kama yetdiniz

Genə hər söz başı Allah deyirsiz

Olmaya rüşvət çöreyiyeyirsiz?

06.05.2009