Çap

44 - Deyirəm inanma hər siyasıya!

       Deyirəm

       inanma hər siyasıya!

763

Deyirlər oyaqdan çox yatan vardır

Alandan öncə bizi satan vardır

Satqının harayına çatan vardır

Deyirəm inanma hər siyasıya

Bax gör nələr ürətir piyasaya?

764

Deyirlər iç düşmən satıbdır bizi

Alan alıb ki, yeyə haqqımızı

Sömürə ölkəmizi, xalqımızı

Deyirəm böyük düşmən iç düşmandır

Bu tezi danan siyası, ...nadandır*

 

    *- Bugünkü cib xərcinə (. . . . .) və gələcəkdəki

        qondarma şohrət ilə pullu rütbəyə satılmışlar

        nadan deyildirlər, satqındırlar.

 

Satqın deməz ki, satqınam.

765

Deyirlər kütləmiz var savaşmağa

Savaşan millət ilə yarışmağa

Haqqımı verən ilə barışmağa

Deyirəm iç düşmən çalan qazancı

Al-ver silaha ki, çəkilə sancı

766

Deyirlər silahsız savaşmaq olmaz

Ağıllanmadan coşub-daşmaq olmaz

Tanksız tank ilə yarışmaq olmaz

Deyirəm cahil siyasını tanı

Silahlandırmaz ki, qova düşmanı

767

Deyirlər boykot edirlər Arazı

Ki yazmaya xalqı oyadan yazı

Oyanan sürünməyə olmaz razı

Deyirəm silahı bilik qullanar

Bizi silahlandıran da pullanar

768      (illət ~ səbəb ~ nədən)

Deyirlər Çek və Islovak milləti

Qansız bölüşdülər o məmləkəti

Ki eşit güclülük idi illəti    (səbəbi)

Deyirəm silahlansa Türkün ağlı

Çatlayar Türk qanı tökənin bağrı

769

Deyirlər qalmaz təcavüzə tamah

Orda ki, həm ağıl var, həm də silah

Qatili öldürmək sayılmaz günah

Deyirəm gərçək suçlu ağılsızdır  <

Ağılsız millət sankı “oğul”suzdur

 

(İgid qızlarımızdan bağış diləyirəm.)

770

Deyirlər silahlanmayan qurtulmaz

Ağıllandırılsa pərdə yırtılmaz

(Silahlandırılsa pərdə yırtılar)

Ört-basdır edilməyən suç örtülməz

Deyirəm nə ağıl verir, nə silah

Necə yuyulacaq bu qədər günah

771

Deyirlər üç milyon ayağa qalxdı

Faizini çapan bankları yaxdı

Qeyrəti bilikləndirməyən qorxdu

(Milləti silahlandırmayan qorxdu)

Deyirəm hücuma keçməyən savaş

Öz əliylə öz başına salar daş

772

Deyirlər məzlumun yası uzanar,

Zalım məzlumun yasında bəzənər,

Hücuma keçən işqalçı qazanar.

Deyirəm sən də işqalçıdan öyrən!*  <

Hücuma keçirməyənlərdən iyrən!

 

  *- Tərcüməçi Güntay bəy Gəncalpın

      Mahatma Qandısından yox!

      Başqa deyişlə, realist ol, xəyalçı (idealist) yox!

23.01.2009