Çap

41 - Deyirlər maddə ölməz ki, ruh ölər.

                   Deyirlər

    maddə ölməz ki, ruh ölər.

714

Deyirlər Güntay da ruhdan danışır

Geriçi edən tamahdan danışır

Gurandakı dörd nikahdan danışır

Deyirəm Güntay dinə qulluq edir

Öldüqdən sonra “Ruhistan”a gedir

 

“Əslində hər kişinin dörd qadını var: ...Ruh ...,

... aiylə ..., ... var-dövlət ..., ... bədən ...”

(irticaçı)                             Güntay Gəncalp

 

Fəlsəfə hər varlığın keçmişi ilə gələcəyini bilim-

səl araşdırmalardan aldığı sonucların yardımı ilə

bulmağa çalışdığı üçün düşündürmək zorundadır.

Fəlsəfə düşündürmək zorundadır ki, Güntay bəy

Gəncalp niyə “dörd varlıq” yerinə “dörd qadın”

qullanıbdır?

Yəni, qurandakı islam dininin bu antiqadın və

faşisti ayəsini hansı sinfin və hansı kültürün xey-

rinə aşılamaq istəyir?

 

“Bugünkü vətən övladı xam deyil.”

 

Belə bir irticaçı və faşisti ayəni aşıladıqdan sonra, dün-

ya Türklərinin yarısını oluşduran qadın sinfinin alqışını-

mı, yoxsa nifrətinimi qazanmaq istəyir?   Baltacı Araz

 

715      *-İdealizmin zurnasını çalar.

Deyirlər Güntay deyir: “Cisim ölər”,

“Ölmüş cisimdən ayrılan ruh qalar”,

Molla Qədirin zurnasını çalar.*

Deyirəm ruh hərəkətin şəklidir,

Şəkil dəyişdirən hərəkətlidir.

 

“Bizim ruhumuzun rəmzi olan birinci qadın. həyatı-

mız boyunca ona diqqət etmərik. O zəif duruma dü-

şər, ancaq heç bir zaman bizi tərk etməz, hətta ölüm-

də də. Ən zəif vaxtında belə, bizi yalnız buraxmaz.

Güntay Gəncalp

 

*- Doğadaki ruhun xalıqı maddənin içindəki hərəkətdir.

Hərəkətin maddəyə verdiyi bəlli bir düzənin doğurduyu

formanın adı ruhdur.

Hərəkətin nəticəsində canlanmış düzən pozuqluğa uğra-

dığı zaman canlılığını itirər, yəni hərəkətli maddəsi yoxa

çıxmaz, bəlkə şəkli pozular, yəni ruhu ölər:

Maddə ölməz, ruh ölər.

- Toplumdakı ruh həm fərdi, həm sinfi, həm milli varlıq-

ların mülkiyyət haqqı ilə mənfəətlərini qoruyan aktiv

mənliklərdir.(Qondarma filozofların yedirdiklərini gəvşəmə!)

- Artırıb deməliyəm ki, maddədən ruhlu hüceyrə ürətildi,

vəlakin maddə ürətmək üçün cisimsiz ruh bulunmadı ki,

dənənmiş ola bilə.                                   Baltacı Araz

 

716

Deyirlər Güntay bilməyir ruh nədir

Necə ki, anlamadı molla Qədir

Yapılmış hüceyrəni inkar edir

Deyirəm hərəkətsiz maddə yoxdur

Ruh biçimi alan canlısı çoxdur

717                (Kiş və mat!)

Deyirlər maddədən hərəkət çağlar

1- Şəkilləndirən hərəkət ruh sağlar

2- Pozulan şəklin ruhu ölsə dağlar

Deyirəm maddə ölməz ki, ruh ölər*

İnkar edənin saqqalına gülər

 

      *- Hər şeyin tam tərsini öyrətdilər

      Şəhid verən bilimi kövrətdilər

718

Deyirlər ruh (a) həm canlılıq deməkdir

(b) Həm də ki, sıcaq qanlılık deməkdir

İnsanlıq ilə şanlılıq deməkdir

Deyirəm(a) cisimsiz ruh yoxa dalar

(b)Yaxşılıq ilə pislikdən ad qalar.

08.12.2008