Çap

103 - Türkə Türkün tarixini öyrədin!

 Türkə Türkün tarixini öyrədin!

 (Hər “bacı-bacı” deyənə inanma!)

 (İrəc Mirzədən öyrən ki, qınanma!)

1170

Mənə nə Fars dili çoban dilidir?  (%23 və …)

Mənə nə Fars, şahı təkin dəlidir?

(Farsın xəstə olduğu bəsbəllidir)

Mənə nə Farsın tarixi cəlidir      (~ qondarma)

Fars ilə Ərəb tarixindən başqa,

Ziya bəy nə öyrədib gələk aşqa?

1171         *- Nasir Purpira təkin

Ziya bəy tənqiddən çox, reklam edir

Çünkü Farsın getdiyi yolu gedir

Həm də Türk tarixinə deyir “bə”dir

Ziya bəy tənqid yemiylə tovlayır*

Fars tarixinə öyrənci ovlayır

1172

Türk istər öz tarixini öyrənə

Öz tarixini danandan iyrənə

İnkar edənin önündə dirənə

Türkün tarixini Zehtabı yazıb

Zehtabı yazanı Ziya bəy “pozub”:

1173

Ziya bəy özünü tarixçi sanır

Türklərin eski tarixini danır

Antitürk olduğunu yaxşı qanır

Ziya bəyin “eski köçməni” Farsdır

“Yeni köçməni” Səlcuk, Türkə xasdır

1174

Sədroləşrafi haqlı sözdən küsür

Eski Türk tarixi haqqında susur

Farsın yedirdiyi tarxi qusur

Ziya bəy Farsın sazına oynayır

Çünkü Farsın saqqızını çeynəyir

1175

Türkün öz yurdu, dili, tarixi var

Özünü özgədən ayırar duvar

Yoxsa sərhədləri tanımaz davar

Damarında varsa milli qeyrətin

Türkə Türkün tarixini öyrədin!

20.01.2010