Çap

102 - İstiqlal qurtarar Türk millətini

İstiqlal qurtarar Türk millətini.

1164

Fars Türkün millət olduğunu danır

İnkarcı edən nədənləri qanır

Qanmaz, inkarcı Farsı qanmaz sanır

Fars Türkü millət tanımayır ədə*

Ki istiqlal haqqından yoxsun edə

 

    *- Böyük erkək qardaş, ağabəy

1165

Haqdan yana millətlərə sayqı var

Türk millətinin istiqlal haqqı var

Verilməz haqqını alan xalqı var

Fars Türkü etnik sayır ki, qandıra

Türkün istiqlal haqqını yandıra

1166

Fars Türkü millət yox ki, etnik sayır

Farsın duzağına düşən Türk cayır

“Türkçə mədrəsə” şüarını yayır

“Türk dilində mədrəsə” qövm haqqıdır

Qövm Kirmanda yaşayan Türk xalqıdır

1167

İstiqlalın içində doğma el var

Bütövləşəcək vətən ilə ... dil var

Milli iqtisad ilə milli pul var

İstiqlal qurtarar Türk millətini

Ki bütövləşdirə məmləkətini

1168

Federalizmin içində otay yoxdur

Ağır sənaye qurmağa pay yoxdur

Mərkəzə qarşı güç* ilə hay** yoxdur

Hər millətin mərkəzdə bir səsi var***

Satqın səs alanın pul kisəsi var

 

    *- Milli ordu

  **- Dış işləri bakanlığının hayına verilən hay

***- Yoxsa meşə qanununa uyacak az nüfuslu

        millətlərə … yazıqlar olsun!

1169

Etnik haqqı istəyən köçmən Türkdür

Federalçı Türk “başa qoyulan börk”dür

İstiqlalçı Türk, Türk qədər böyükdür

Qövmun haqqı milli-mədəni haqdır

Milləti qövm adlandıran alçaqdır.

18.01.2010