Çap

92 - Heç bir xalqın sağçı kəsimi olmaz

Heç bir xalqın sağçı kəsimi olmaz

(Qadın yazsa belə bir quran yazmaz,)

(.. Özgəni bəzəməz, özü lüt gəzməz.)

1105

Heç bir xalqın sağçı kəsimi olmaz

Çünkü dəyişməzliyi doğru bulmaz

Dəyişdirə bilməsə üzü gülməz

Sağçı geriçi düzəni qoruyar

Dəyişməz şey gəlişməz ki, çürüyər

 

Sağcı: ... gələnək və görənəklərə, mevcut düzənə bağlı qalan

siyasi görüşü təmsil edən kişi vəya partı. TDK Türkçə Sözlük

 

Diqqət: “Sağcı” sözcüyünün açıqlanmış anlamını bü gün an-

caq neçə il öncə qədər basılımış olan Türk Dil Kurumu Türk-

çə Sözlük adlı kitablarda bula bilərsiniz, internetdə yox. (...)

 

1106  *- Yoxsa sömürüyə son!

Millətçiyə milli qayə gərəkir

Hər qayə üçün sərmayə gərəkir

Yurdunu satana dayə gərəkir

Xalq sömürülür ki, sərmayə ola

Milli inkişafına çarə bula*

1107

Sağlam toplumun mayəsi xalqdır

İnkişafın sərmayəsi xalqdır

Burjuvazının dayəsi xalqdır

Hər millət öz xalqından asılıdır

Çünkü qazancı xalqın məhsuludur

1108

Sağlam millət milli burjuvazıdır

Milli inkişafı ondan razıdır

Razılaşan özü gərçək qazıdır

Feodal yapılı millət satılar

Milli düşmənin səfinə qatılar

1109           Kiş və mat!

Mövcud düzəni qoruyan sağçıdır

Çünkü tənqidçi deyil ki, yağçıdır    (yaltaq)

Solçu çağçıl anlamında çağçıdır

Solçu mövcud düzəni dəyişdirər

Dəyişdirən gücünü gəlişdirər

1110

Solçunun da iki azqın teyfi var

Sağa qayanları zərurət qovar

Sola qayanlara çəkdirməz avar

Gərçək solçuya zərurət yön verər

Çünkü pisdən pisə öncə son verər

1111

Xalqın ən ağıllısı solçusudur

Gərçək solçu xalqının ölçüsüdür

Sağçı geriçi sinfin qolçusudur

Sağçı bilikləndirməz ki, uyudar

Faşist yetişdirən beyin eyidər.

21.11.2009