Çap

89 - İlhamı deviren qurtarar yurdu

  İlhamı deviren qurtarar yurdu.

      İkisindən birini seçməliyik:

             Ya Qarabağ,

      ya da Türk soylu Rus mafyası.

1076

El-oba qurban verilməz düşmana

Yası unutduran tara kamana

Səbir aşılayan dinsəl imana

Hərəkətin məhsulu bərəkətdir

İtirilən tar deyil, məmləkətdir   <<<

 

Xainlər bir-birlərini sevərlər,

İş başında qalmaq üçün övərlər.    (İs. şivəsi)

 

İnanmasanız, yasımızda toy tutan Əlibaba

müəllim Məmmədovlardan sorunuz!

1077

El-oba qurban verilməz boş sözə

Boş söz istər ki, qurtarıcı dözə

Dözümün ömürü yüksələ yüzə

Yüz ildən sonra deyələr qoy çix get!

Sınanmış sınanmazı təcrübə et!

1078

El-oba qurban verilməz liderə

Rus mafyasının başçısı Heydərə

Ki uğradıbdır bugünkü qədərə

Elçibəyi devirə bilən ordu

İlhamı devirsə qurtarar yurdu

1079

El-oba qurban verilməz rifaha

Rifah üçün batmaq olmaz günaha

Qarabağsız nə gərək vardır şaha

Pul-para şah təkin gəldi gedərdir

El-oba dəyişməz milli qədərdir

1080     *- On altı illik “atəşkəs”ə

El-oba qurban verilməz “barış”a*

Geri qaytarmayan istər barışa

Geri qaytaran gərəkdir savaşa

El-oba hər millət üçün namusdur

Namusunu qorumayan dəyyusdur

1081

El-oba qurban verilməz özgəyə

O özgəyə ki, hakimdir bölgəyə

Yurdumu bölübdür tikə-tikəyə*

Yurdumun göbəyindəki Xankəndi

Yurdumdan ayrıla bilməz əfəndi

 

    *- Dərbənd, Borçalı, Göyçə, Zəngəzur, İrəvan, ...

1082

Rusyaya Türk soylu külfət lazımdır

Həmzə təkin tülkü sifət lazımdır

Bizim üçün müxalifət lazımdır

Otaydakı bugünkü “müxalifət”

Nə kəmmiyyət qazanıb, nə keyfiyyət.

12.10.2009