Çap

88 - İç düşmən dış düşmənə qulluq edər

İç düşmən dış düşmənə qulluq edər.

Dış düşmən budaqdı, iç düşmən kökü,

Türkdən başqa kimsə yenmədi Türkü.

1070

Aydın kəsim toplumun motorudur

Xalqını xəstə edən qoturudur

Qotur yazarı, qotur aktorudur

Aydının da qoturu ölçüb-biçər

Həm də bulağın gözündən su içər

1071

Para ilə rütbə paylayan Bakı

Qotur aydınlara daşıdır yükü

Ki xəstə edələr Türkoğlu Türkü

Rütbə üçün savaşan aydın çoxdur

İç düşmənə qarşı savaşan yoxdur

1072

İç düşmən dış düşmənə qulluq edir

Dış düşmənin getdiyi yolu gedir

Bugünkü iç düşmən Rus mafyasıdır

Rus mafyası xalqımı ağlar quyub

Erməni işqal edib, Rusya soyub

1073      *- Deməyin demədilər

Olmaz ki, işqal etdirə yudumu

Qoymaya silahlandıram ordumu

“Minsk” də dərman etməyə dərdimi

Rus mafyası qovulmasa yurdumdan

Heç nə bəkləməməliyik ordumdan*

1074

Türkiyə on altı il yardım etdi

Ümidi üzüldü, səbiri bitdi

On altı ildən sonra “çıxdi-getdi”

Hansı yaş qurunun oduna yanar,

İşqal etdirən düşməni dost sanar?

1075      *- Boykota son!

Xalqım əyri ölçüb-biçməsə idi

Namussuz deputat seçməsə idi

Rus mafyası başa geçməsə idi

İşqal olmuş Qrabağ qurtulmuşdu

Qarın yırtanın qarnı yırtılmışdı.

11.10.2009