Çap

82 - Fars qiyaminda Türkün yeri yoxdur

Fars qiyaminda Türkün yeri yoxdur.

1011

Faşist Farsa baş əyən Türk faşistdir

Faşistə səs ver deyən Türk faşistdir

İrançı Türkü öyən Türk faşistdir

Faşistə səs ver deyənlərə uyma!

İfşa edənin dərisini soyma!

1012

Seçkiyə qatıl deyənə şübhə et!

Təcrübənin göstərdiyi yolu get!

Gərçəkləri gizlədən pərdəni yırt!

Taktik öz stratejisindən doğar

Yabancı taktikin səsini boğar

1013

İrançıya səs ver deyəni tanı!

Ki satdı İrana Azərbaycanı

Bağışlamaz Türkün tökülmüş qanı

Seçkiyə qatıl deyən federalçıdır*

Qara ay-ulduzlu istiqlalçıdır**

 

  *- O cümlədən paniranist Ziya Sədroləşrafi,

      Səməd Niknam, ...

 **- Böyük Rəsuloğlu ki, hər gün bir dona girir.

1014

Faşistə səs ver deyən rəzil oldu

Azdırdığı Türk öz yolunu buldu

Azdıranların saqqalına güldü

Çünkü Farsın oyununa gəlmədi

Fars qıyamını özündən bilmədi

1015

Fars qiyamına qatıl deyən kimdi?

Haram olsun ona o süd ki, əmdi

Çünkü Türkün verdiyi dərsi gömdü

Farsı sapdırıb sömürüçü meyil

İstiqlal düşməni demokrat deyil

1016

Hər qiyamın hüquqsal təməli var

Hər mahiyyətin bəlli əməli var

Faşist Farsa qarşı çox deməli var

Fars milli haqlar üçün savaşmayır  <

Bu səbəbdənTürk Farsa yanaşmayır

 

Farsla Türk davası soy davası-dır,

Türk ilə Türkünkü demokrası-dır.

1017

Farsistan istər Turanı sömürə

Türkü Farsa satan sümük gəmirə

Son qoyulmalıdır böylə ömürə

Farsistan Türkü üçün dil lazımdır

Azərbaycana istiqlal lazımdır

1018

Hər hərəkət bağımsız olmalıdır

Yəni öz tütəyini çalmalıdır

Verilməz haqlarını almalıdır

Fars qiyamında Türkün yeri yoxdur

Çünkü liderlərinin suçu çoxdur

1019

Hər savaşda kütləni yönəldən var

Edər, yaxud etməz düşmən ilə yar

Ayırar, yaxud birləşdirər şüar

Türk Farsın verdiyi şüarı verir

Hansı Fars Turan üçün sinə gərir?

 

Fars hansı milli şüarı verdi ki,

Fars qiyamına qatılardı Maki.

1020

Fars Farsa qarşı başlatdığı savaş

Türk xalqının dışında tutubdur baş

Başlanmış savaş sonuclanar qardaş!

Türk üçün fərqi yoxdur ki, hansı Fars

İstəməz ki, Turan edilə xilas

1021

Fars ilə Fars savaşır təzyif ola

Ki istiqlalçı Türk savaşa dala

Təzyif olmuş Farsdan haqqını ala

Türk gərək milli gücünü qoruya    (savaş gücünü)

Ki savaş günündə işə yarıya.

24.06.2009