Çap

77 - Ələmi paniranizmin quludur

Ələmi paniranizmin quludur.

964

Rejimin təməlində sinflər var

Fars kökənli brökrat teyflər var

Fars soylu tacir ilə ürflər var

Brökrat teyf dövləti oluşdurur

Çapdığını yatırır*, bölüşdürür**

 

*- Farsistanda      **- öz aralarında

965     *- Antiinsandır

Ələmi Fars təkin paniranistdir

Milli hərəkət azərbaycanistdir

Həm də çağdaş anlamda humanistdir

Paniranist azərbaycanist deyil

Siyasətdə dinçi humanist deyil*

966       *- Tanı bunları!

Ələmi paniranizmin quludur

Qul edən Farsın çapdığı puludur

Ələminin istədiyi “dil”idir        (Kərrubi təkin)

Ələmi üçün dil yemdir ovlaya*

Paniranizmin xeyrinə tovlaya

967   **- İsfəhan Türklərindən

Ələmi paniranistdən yanadır

İstiqlalçı Türk ilə biganədir

Ələmidən yana Türk divanədir

Ələmi sözdə asılıbdır dilə*

Ki özünə sevgi qazana bilə**

 

    *- Etnikə dil, millətə istiqlal lazımdır.

968

Ələmi bəyi Fars lider qayırır

Bugünkü liderlərindən ayırır         (Taktik)

Ələmi sevgisi ilə doyurur             (Hədəf)

Ələmi “rədd” olub sevgi qazana

Əli milli hərəkətə uzana*        (Sapdıra)

*- Çöhrəqanlı bəy təkin milli hərəkətə əl qoyub-sapdırmaq

    istəyən Ələmi bəy də deyir:

   “Azərbaycan (“milli hərəkət” -Araz)

   mənim təşkilatımdır”.

 

Araz deyər: Siyası bilik öyrəniləcək təcrübələrin içindədir.

969

Ələmi milli düşməni dost sunur

“Eyibsiz” qılmaq üçün onu yonur (reform)

ki faşist Farsa qazandıra onur     (heysiyət)

Ələmi xalqıma yonqar yedirir;      (dil haqqı)

Dil haqqı ilə sözünü bitirir.*

 

*- Fars rejiminin ana yasasında yazılıb verilmədi-

    yi milli-mədəni haqdan (yəni etnikə verilməsi

    gərəkən türkcə dərslik kitabından) söz gedir ki,

    o tayımızda o cümlədən Talış etnikinə verilibdir.

970

Fars  Ələmini lider seçəcəkdir

Onda ki, Türk canından geçəcəkdir

İstiqlal almağa and içəcəkdir:

Fars yazdığı dil haqqını verəcək

Onda ki, başı bəlaya girəcək

971

Ələmi milli faalları böldü*   <<<

Milli hərəkətin gülləri soldu

Qiyamın il dönümü təzyif oldu

Yıxıçı-barışa taban yarandı

Faşit Farsa qarşı nifrət tarandı

Səhvlı Türk görəsən nə öyrəndi?  <<<

24.05.2009

*- Kim kimi qullandı?

   Cavab: Paniranist Əlimi federalist Türkləri qullandı.

   Güntay bəy Gəncalpın deyişi ilə desək, Fars casusu

   Olan Güntay bəy Gəncalplarıqullandı.

   Baltacı Arazın deyişi ilə desək, paniranist Türkləri

   qullandı.

 

   İran federalistinin stratejisi paniranizmdir.

   İran federalisti azərbaycançı sayıla bilməz.

   Siyasətdən bilməyən başqa iş ilə uğraşmalıdır.

   Yəni, (görəvli olmadığı təqdirdə,) özünü “azərbaycan-

   çıyam” adlandıran paniranist Ziya bəy Sədroləşrafilər

   təkin burnunu siyasətə soxmamalıdır.

 

   Yəni, özünün buyurduğuna görə, dildaşının da torpaq-

   dan oluşan vətənini sevməyən, və otaydakı dildaşlarını

   iranlısevərliyinə fəda etdiyi üçün federalist olan Ziya bəy

   Sədroləşrafi təkin burnunu siyasətə soxmamalıdır.

   Yəni, həm özü, həm yurdu bölünmüş, qəsb olmuş, ça-

   pılmış, dağıdılmış, əzilmiş Türk millətinin və Türk xal-

   qının taleyi ilə oynamamalıdır.