Çap

75 - Nağılda Türk qadını “qəhbə” olur!

Nağılda Türk qadını “qəhbə” olur!

949

Deyirlər qoy o otursun ovcuna

Sən sürmə onun burnunun ucuna

Yoxsa bənzəyər suçlunun suçuna

Deyirəm çıplaq danışmaq lazımdır*

Həm də bilimsəl yanaşmaq lazımdır

 

   *-  Mən topuğa dəyən daşı atmaram,

Ağlım ilə metodumu satmaram,

Xalqı oyadmadan öncə yatmaram.

950

Namus həm bcağının arasıdır

Həm xalqı, həm dili, həm obasıdır

Milli gəlir adlanan parasıdır

Fars Türkü hər dalda namussuz edib

Sıra namuslu Türk qızına yetib

951

Nağılda Türk qadını “qəhbə” olur

Ayətullah Xatəmi qah-qah gülür

Gülüşlərinin anlamını bilir;

Yoxdan varlıq yaradır beyinlərdə

Ki iz buraxmış ola zehinlərdə

952

Sanma ki, Fars Türkü burmaq istəyir

Yaxud tepkisini sormaq istəyir

Qorxutmaq üçün də vurmq istəyir

Sömürüçü pul üçün “dada” çatar    (yemlədər)

Düzü qəhbə etdikdən sora satar

 

Nağılda Türk qadını “qəhbə” olur!

953

Fars istəyir ki, Türk fahişə ola

İşsiz Türkü sata Dobeydə pula

O pul ilə Farsiatanda ... yol sala

Türkün milli gəlirini çapan Fars

Qızına da göz tikib əyyohənnas

954

Türk qızından sonra Türk oğlu gəlir

Namussuz adlanmasını bəkləyir

Bu ön yarqını da məntiq əkləyir

Türk oğluna da iftira edən Fars

Təcavüz etmədən edərmi xilas?

 

*- Arazın bu ön yarqısı da neçə ay sonra Farsistanın Kəh-

   rizək adlı zindanında gərçəkləşdi. Çünkü farsların öy-

   rətmənləri o cümlədən əxlaqsız şair Səıdi Şirazıdır. bu

   haqda S. Şirazının sansor olmamış əsərlərinə baxınız!

955

Türk susubdur ki, namussuz edələr

Azərbaycanı sömürüb gedələr

Qorxutmaq üçün it təkin didələr

Qorxağın öncə ağzını tikərlər

Çamır atdıqdan sonra da  ...   (... məntiq deyir.)

956

Antitürk Farsın görəvi böylədi:

Leninisti Türkü manqurt eylədi

Dinçisi orospu olmaq dilədi

Namuslu isək candan keçməliyik

İstiqlal almağa and içməliyik.

19.05.2009