Çap

72 - Rusya ayırmaq istər Qarabağı

Rusya ayırmaq istər Qarabağı.

929

Rusya işqal etdirdi məmləkəti

Ki çökdürə bütövçü hökuməti

Hakim qıla bugünkü səltənəti

Bugünkü iqtidar Rus mafyasıdır

Bu gərçəyi anlayan siyasıdır

930

Azərbaycan bütövləşməsin deyə

Qarabağ da işqal olunub “əyə”

Həm də xəyanət olub Elçibəyə

Hədəfə çatdıran yolun tərsidir

Satqın üçün rütbə ilə kürsüdür

931

Kaşki Türkün dostu Rusya olardı

Türk də Rusyanı yaxşı dost bulardı

Silahını da Rusyadan alardı

Bizə Rus rəqibi lazımdır bugün

Ordumuzu silahlandırmaq üçün

932

Öncə silahlandıran dost bulunar

Sonra Rus mafyası taxtdan salınar

Verilməz haqlar qan ilə alınar

Qanından qorxan insan kölə qalar

Bir ömür öz başını dərdə salar

933

Rusya ayırmaq istər Qarabağı

Birləşmiş olsa Türkün solu, sağı

Sona çatsa Rus mafyasının çağı

Türkü silahlandıran Rus rəqibi

Göz önünə almalıdır ... təqibi

934

İstər Türk soylu Rus mafyası çökə

Yaxud qolçaq Fars güneydən əl çəkə

Qarabağ verilməyəcəkdir Türkə

Qarabağ qan ilə alınacaqdır

Çünkü satqın taxtdan salınacaqdır.

29.04.2009