Çap

66 - Rusya Düşmənlikdan başqa nə etdi?

Rusya düşmənlikdan başqa nə etdi?

   Moral pozucu Rusu yurdundan qov!

      Silahlandıran Rus rəqibini sev!

873

Bütöv Azərbaycanı Rusya böldü

Hər iki tayı Rusya dərdə saldı

Bu səbəbdən bu qara günə qaldı

Rusya bağımsız Bakını çökdürdü

Pişəvərinin belini bükdürdü

874

Ermənini Rus köçdürdü yurduma

Ki Türkə qarşı çağıra yardıma

Rus qoymadı çarə qılam dərdimə

Rusya düşmənlikdan başqa nə etdi?

Ki İlham sülh üçün Rusyaya getdi!

875

Ermənini Rusya tamahlandırdı

İşqal etmək üçün silahlandırdı

Xocalı Rusyanı günahlandırdı

Nə üçün Rusya soyumu qırdırdı?

Moral pozmaq üçün plan qurdurdu.

876

Rusya torpaq istəyəni hayladı

Türkün torpağını yada payladı

İrəvan, Borçalı, dərbənd ... ağladı

İndi də dağlıq qarabağı verir*

Erməniyə ki, Rusya üçün hürür

 

    *- Yudumun göbəyində yerləşən

dağlıq Qarabağdan söz gedir.

877

Qovun Azərbaycandan Ermənini!

Yaşadmayın xalqımın düşmənini!

Yoxsa yandırar Türkün xərmənini.

Daşnaq Erməni Rusun maşasıdır,

Çünkü Rus Erməninin paşasıdır.

878

Bakının silahı yoxdur savaşa

Rusya silah satmayır ki, barışa

Bu səbəbdəndir ki, edir tamaşa

Bakı Rus mədarından çıxmalıdır

Ev yıxanın evini yıxmalıdır.

30.11.2008