Çap

65 - Abbasa bəy lisanıya təbrik və başsağlığı gerek

    Abbasa bəy lisanıya

təbrik və başsağlığı gerek

869

Abbası “azad” etdilər yas tuta

Yoxsa ağlını qorxaqlar sata

Özünü satqına manqurta qata

Abbas Əmanıya sahib çıxacaq

Şovenist farsın evini yıxacaq

870

Abassa deyiblər xalqın oyatma

Yəni istiqlal savaşına qatma

Azərbaycanın harayına çatma,

Qoy Türk xalqını milli kölə edək

Milli sərvətlərini çapıb-gedək

871

Abbasa deyiblər “tərk et vətəni”

(Ki itirə sən təkin … öyrətməni)

“Yoxsa yaşadmarıq başlı gövdəni”.

Ay Azərbaycanı çapılan xalqım

Qoyma işqalçı fars yedirə zəqqum

872

Abbas Azərbaycanın Babəkidir

Əmanı təkin simgəsi, bəyidir

Daşıdığı Türk xalqının yüküdür

Özgür doğulmuş Abbas bəy Lisanı

Təbrik qəbul etməz yoxsa Əmanı.

 

Milli qəhrəmanımız Abbas bəy

başın sağ olsun!     30.10.2008