Çap

57 - Siyası şüur iqtisaddan doğar,

Siyası şüur iqtisaddan doğar

 Şüurlu millət şüursuzu sağar.

803

Fars tarixinin qondarma olduğu

Antiturandan göndərmə olduğu

Oxutduranı jandarma olduğu

Federal istəyən Farsı öldürər

Ağılsız öz saqqalına güldürər

804    *- Ərəbcənin 33-cü şivəsi

Farscanın müstəqil dil olmadığı*

Dilənməkdən başqa yol bulmadığı

Ortaq dil olmağa xal almadığı

Dünya üçüncüsü türkcədən qorxar

Federalizmin boynunu yerə soxar

 

    *- UN-in 1999-dakı verdiyi bilqilərə görə.

805

Firdovsunun antiinsan olduğu

Meyvəsi bugünkü İran olduğu

Qadın düşməni-nin heyvan olduğu

Antitürk Farsa doğuzdurar tula

Qoymaz İran federal ölkə ola

806

Farsın nəyi var Türk ilə yarışa?

Türk olan yerdə yarışa qarışa?

Kim istər düşməni ilə barışa?

Farsın yarışmağa Firdovsusu var

Onu da insanlıq evindən qovar

807

Fas da Rus təkin ağıllı olsaydı

Teknoloju ürətməyə dalsaydı

Teknoloju ilə tora salsaydı

Genə də federal İran dağılardı

Çünkü İranda qalan sağılardı

808

Otayda təhsil dili azad idi

Türk dilində oxuyan el şad idi

Sömürülən milli iqtisad idi

Otayı dil yox, iqtisad ayırdı  <

Qazancını qorumağa çağırdı

 

Federalizm (Türk dilində mədrəsə / ...) deyər:   (Unudmayın!)

Qoy öz dilində mələsin, sən də sağ!    <

Yoxsa əlindən çıxar meyvəli bağ.

809

Siyasətin anası iqtisaddır

İqtisadı bağımsız xalq azaddır

Bağımsız xalqın ölkəsi abaddır

Milli iqtisad bağımsızlıq istər

Bağımsız edən yolu xalqa göstər!

810

Oyanan xalqın gücü sel gücüdür

Sel gücü edən onun bilinçidir

Federalist milli deyil, dilənçidir

Arazızm qurtuluşun silahıdır

Qullanılmasa kimin günahıdır?

13.05.2008