Çap

52 - Utan Azərbaycanımın ... yazarı

Utan Azərbaycanımın... yazarı!

(Yarınlar toplandı on dörd il oldu,)

(Qarabağın səbir kasası doldu.)

743       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın “lider”i

Qarabağı satıb-gedən Heydəri

Taxta çıxarmış özündən mundarı

Ankara öz işini özü görür

Bakı özgəyə buraxıb kef sürür   ("Minsk"ə)

744       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın kıralı

Rusqulu Heydər Əliyevin alı

Qurtar Erməni əlindən mahalı

Ankara çanakkalada savaşır

Bakı vaxt öldürmək üçün uğraşır

 

Sözü bir kərə deyərlər:

İnanma rusqulu hakimiyyetə,

Savaşı uğradar məğlubiyyətə.

745       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımındövləti

Niyə paysız qoydun müxalifəti

Qarabağa can yandıran milləti

Qarabağı qurtarmayan dövləti

Nə üçün bəsləməlidir milləti?

746       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın milləti

Niyə qurmusan bu güclü dövləti

Ki atəşkəsə sata məmləkəti

Qarabağ düşmən əlində əsirdir

Çünkü dövlət milli deyil, qısırdır

747       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın məclisi

Qoyma qanun qoya xalqın nəcisi

Qarabağ getsə çəkilməz acısı

Ankara qeyrətli insan eyidir

Bakı qaçqını qeyrətsiz böyüdür

748       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın satqını

İncitmə milyondan artıq qaçqını

Qarabağ üçün qullan ... musiqini

Dərdli xalqın ürəyini sıxma çox

Savaş marşı lazımdır, muğamat yox

749       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın taciri

Hakim qılma Rus uçuran qəciri

Yüz yirmi min Erməni müstəciri

Qaçqın çadırda çürüyür iylənir

“Prezident”i ... konsertdə əylənir

750       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın şimalı

Həm ordun var, həm də xalqın kamalı

Niyə Qarabağım"olub” yad malı?!

Tehran Türkün gücü ilə “bəy” durur

Bakı on dörd ildir ki, qeyət burur

 

751       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın petrolu

Ki əmniyyət üçün satdın bu eli

Bağladın Qarabağa gedən yolu

Tehran atom bombasına düşünür

Başına kül tökən Bakı deşinir

752       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın bütcəsi

(Pul ilə təslim etdi xədicəsi)     (islam ...)

Səndən nə xeyir görübdür Göyçəsi

Ankaranı gücləndirən ordudur

Bakıdan xeyir görməyən yurdudur

753       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın ordusu

On dörd il xəyanət etdin doğrusu

Qoymadın savaşa xalqın yavrusu   <<<

Türk qurtardı farsın sömürgəsini

Silahlansa qurtarar ölkəsini

754       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın əskəri

Qarabağın olub düşmən məskəni

Sən qurtaracaqsan, yoxsa miskəri?

Ankara türkçü edir ki, qurtara,

Bakı qeyrət öldürür ki, otara.

 

“Baran”a tütək (muğam musiqisi) çalarlar, südləndirib sağarlar.

“Xər”i minərlər, ağzını tikərlər, damarındakı qanını tökərlər.

Miniş verməyəni minməzlər. Qoyun olmayanı çöllərdə (dün

pambıq tarlalarında, bu gün qaçqın çadırlarında) otarmazlar.

755      Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın yazarı

Öylə oyad ki, bağlaya bazarı

Coşdura dövlətə qarşı Xəzəri

İşqalçı Tehran tərbizlini vurur

Yerli Bakı qaçqınımızı burur

756       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın aydını

Səsləndir Qarabağın fəryadını

Oyadmasan aydın qoyma adını

Bir milyon Türk, yüz yirmi min Erməni

Dərdə salıb həm vətəni, həm məni.

12.12.2007