Çap

50 - Böyük bəy nəyin bahasına pozur?

 Böyük bəy nəyin bahasına pozur?

721

Böyük bəy də azqınlar təkin azır

Çünkü milli bayrağımızı pozur

Ağ yerinə qara ay-ulduz düzür

Fars şovenizminin görünməz əli

Böyük Rəsuloğlunu edib dəli

Ki “simqə” adıyla bölələr eli

722

“Baybak” saytını qurduran yönəldən

Bayraq pozan “ayı”ları oynadan

Bütövlüyün ürəyini göynədən

Fars şovenizminin gizli əldir

(Türk birliyini pozanın əlidir)

İnanmayan ağılsızdır dəlidir.

 

Halbuki yaxşı metodlar yarımı ilə pis dəyərləri

yaxşı göstərməyə çalışan Böyük bəy Rəsuloğlu

deyir ki:

 

   “... Bu təklif ətrafında mübahisələr o qədər demokratik,

titizlik və milli mənafemizi qoruyacaq biçimdə getdi ki,

hər fürsətdən ara qarışdırmaq məqsədi ilə su-istifadə et-

məyə çalışan düşmənin görünmüyən əlləri çaş-baş qal-

dılar. ...

Mən “qara ay-ulduzlu simgəyə” səs verirəm.

Yaşasın Azərbaycan – tanrı Türkü qorusun.

Dərin saygılarımla.” 25.07.2008 Böyük Rəsuloğlu

 

Gələcəyin də duzaqçı Böyük bəylərini tanıyalım:

 

Saqqalına güldürən Böyük bəy də öyrətmiş olur ki,

ovlayıcı yemın özəllikləri o cümlədən  1-gəlişi gözəl,

    2- populer, 3-nifrət yaradmaq üçün iftiraçı (“özünə

bənzətmək”) olmalıdır:

“Demokratik”, “titiz”, “milli mənfəət”, “ara qarışdırıcı”,

“su-istifadə”, “düşmənin görünməyən əlləri”, “Tanrı

türkü qorusun” (~ Qadın hqlarından yoxsun çürüsün).

Baltacı Araz

723

Böyük bəy bilməz ki, kim deyər bağır

Öncə simgə adıyla bayraq qayır

Sonra bayraq adlandırmağa çağır

Düşmənin böldüyü tayları ayır

Simgə bənzəməməlidir bayrağa

Yoxsa bayrağı daqoyarqırağa

724

Böyük bəy bilməz bölünməz millət var

Milli düşmənlərə qarşı nifrət var

Məclisin dalında milli qudrət var      (el gücü)

Milli bayrağı milli məclis sunar

Bütövçü millət işarədən qanar

725            (xətti-hərəkət)

Araz qondarma lideri tanıdar   (Örnək olaraq)

O lideri ki, xəttini unudar

Məşyi ilə də xalqımı yanıldar

Böyük bəy həm milli bayrağı pozur

Həm də antiqadın peşində gəzir.

30.07.2008