Çap

48 - “Gamoh”un zülümündən hər kəs doyub

 “Gamoh”un zülümündən hər kəs doyub

     “Gamoh” təkin qurum diktator sunar

          Yandırdığı odun içində yanar

710       *Diqqət!

“Gamoh” “gamoh”çunun beynini yuyur

İçinə düşmənsevər metod qoyur

O qədər çör-çöp yedirir ki, doyur.

Tox beyinin qulağı söz eşitməz*

Söz eşidən, beyninə çöp daşıtmaz

711         *Diqqət!

“Gamoh” “yazqı” yazır milli məclisə

Milli məclisdən öncə qoyur səsə

Gamohçulardan səs alır hər kəsə

“Gamoh”un zülümüdən hər kəs doyub

Çünkü milli haqqımıza əl qoyub*   <

712

Milli məclis yoxdur ki, bayraq seçə

Seçdiyi milli barağa and içə

Bayrağın yolunda canından keçə

“Gamoh” milli nifaq əkir qafada

Taylara bölünmüş məzlum Culfada

 713            *- Diqqət!

„Gamoh“ bilir ki, sular durulmayıb

Butayda milli məclis qurulmayıb

Bütövləşdirən sorğu sorulmayıb*

Milli məclisdə seçiləcək bayraq

Bəlli olmayıbdır ki, baş da yaraq

714

“Gamoh” antidemokrat bir qurumdur

Yaratdığı bugünkü pis durumdur

Gürəsən bu da “içiboş” yorumdur?

“Gamoh” milli birliyi parçalayır

Həm də topladığı suyu calayır

 

   “... Son günlərdə “Gamohçu olaraq Çöhrəqanlı

   bəydən ayrılırıq” diyən dosların da əsas

   nədənləri bu təşkilata yaranan saldırılar ədəbiyatından

   ortaya çıxabilər. ...”

   Gamoh Tehran 1387.05.21

715

“Gamoh”çular “Gamoh”u tərk edirlər

Çünkü kölə yetişdirən “lider”lər

Qul olmayanı yün təkin didirlər

Demokrat olmayan qurum dağılar

Qurumsuz millət qurtulmaz sağılar.

 

Demokrasının məhsulu birlikdir,

Hər birliyin də məhsulu dirlikdir.

11.07.2008