Çap

43 - “Gamoh” parti deyildir ki, cəbhədir,

  “Gamoh” parti deyildir ki, cəbhədir,

Yaratdığı nifaq ilə şübhədir.

      (Teoru lazımdır anlatmaq üçün,)

      (Teorusuz açıla bilməz düyün.)

684

“Gamoh” özünü milli cəbhə sayır

Çöhrəqanlıya deyir bayraq qayır

Bayraq ilə taylarımızı ayır

“Gamoh” gah “istiqlalçı”, gah dinçidir

Gah da federalistdir ki, irançıdır.

685

“Gamoh” oluşubdur neçə teyfdən

Birincisi ithaf olub hərifdən:

İrançı Türkdür ki, girib gilfdən.   (Fars casusu)

Çünkü istər butay İranda qala

İradə yox, idarə haqqı ala

686

“Gamoh”un ikinci qolu dinçidir

Çağ dışına qulluq edən önçüdür

İfşa edəni Güntaydır, Yamçıdır

Dinçi teyf demokrası düşmanıdır

Düşmən edən dinidir, imanıdır

687

“Gamoh”un üçüncü teyfi millidir

İstiqlalçı olduğundan bəllidir

Sayısı azından yüzdə əllidir

Milli teyf demokrasıdan yanadır

Dinçi ilə satqına biganədir

688

“Gamoh”u qorxudan çağdaş Bakımdır

Dinçi teyfinə federalçı hakimdir

Otayın düşməni bəllidir kimdir

“Gamoh” tutduğu yolunu gedəcək

İstiqlaçı “Gamoh”u tərk edəcək

689

“Gamoh” bölünməlidir teyflərə

Yoxsa qismət olar naxələflərə

Çata bilmərik milli hədəflərə

Fars Türkə qarşı...bilmədiyi işi

“Gamoh”un əliylə görür “A kişi”

690

Federalizmə sömürgəçı hə deyər

Çünkü az sömürən “dəvamlı” yeyər

Gərəkirsə solçu paltarı geyər

Milli düşmən bizi bizdən ayırar

Tayları ayıran bayraq qayırar.  <

 

Mənim şeirim fikiri gəlişdirər

Gəlişmiş fikir düzən dəyişdirər

11.11.2006