Çap

27 - “Şəms” saytı Oyanıb-bilməlidir

 “Şəms” saytı Oyanıb-bilməlidir.

462

Fars Türkün medya alanın daraldır

Buludlar ilə günəşin qaraldır

Qondarma oppozisiyon yaradır

“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidir

463

“Gamoh” doğuşdan Türkçü bir qurumdu

Düşməni Ermənidi, Farsdı, Rumdu

Tərsinə inandıran pis yorumdu

“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidir

464

Hər kəs bilir ki, “Gamoh” millətçidir

Geriçi qol-qanadı ümmətçidir

Bugünkü lideri şəriətçidir

“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidir

465

Ümmətçi “gamoh”çuyla solçu Türkün

Davaları otay üçündür bugün

Düşmən deyər ki, “gamoh”çudan ürkün

“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidir

466

“Gamoh”çunun hədəfı istiqlaldır

Milli qiyamı güdən dili “lal”dır

Səhvsiz, yanlışsız taktik mahaldır

“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidir

467

Niyazı bəyin olsaydı savadı

(Niyazı bəy düşmən bilsəydi yadı)

Düzəldər idi taktiksəl iradı

Zəhərləməzdi biliksiz əfradı

“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidi

468       Cəmşid bəy Niyazi

Niyazı bəy şərabdı, “Şəms” saytı xum

Ki içə keflənə Tehran ilə Qum

Zəhərlənən Türkə yedirə zəqqum

“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidir

30.10.2005