Çap

20 - Yazıma yer ver ki, sansordan keçsin

     Yazıma yer ver ki, sansordan keçsin.

 (Arazın hər yazısı bir açardır,)

(Açarlı olmağa hər kəs naçardır.)

 

Milli düşüncələrin də fərqi var,

Hər milli orqanda yayım haqqı var.

404

Araz buldu istiqlalın yolunu

Bəlirtdi hər sinfin milli rolunu

Birləşdirdi sağı ilə solunu

İstiqlalçı etdi həm humanisti

Həm də demokrat ilə kommunisti

405          *- Ticarı sərmayələr

Hərcayi sərmayələr milli deyil*

Yatırılacaq yeri bəlli deyil

Dərdi milli dərdlərinhəlli deyil

Çox bazarlı ölkə ona vətəndir

Milli haqları satan iç düşməndir  <

406

Fars Türkə səksən il “eşşək” deyibdir

“Tarixi həzyan” yeyən Türk yeyibdir

İfşaçı sözlər “Durna”ya dəyibdir

Deyir Fars qussa da Türkün ovcuna

Yaxmasın Farsın burnunun ucuna!

407          *- irq = ırk = soy

Hüviyyət davası ırk davasıdır*

Türkcəni öldürən fars balasıdır

Irkçı edən ...Babəkin qalasıdırdır

Fars Türkə sözüntərsini öyrədib

“İrq”dən da rasistianlam törədib!

408

İrqçi haqq tanımalıdır hər irqə

Şovenisthaqq tanımaz başqa xəlqə

“Durna” saytı varmayıbdır bu fərqə

Bu səbəbdən “durnanı zurna edib”

Sansorçu fikirinə qırna edib

 

Yazıma yer ver ki, sansordan keçə,

Sən yox ki, oxucumuz ölçə-biçə.

 

         “Hər gün bir dona girən sınanmışı sınamazlar.”

                                               07.02.2005

Lənət olsun sansorçu “sol”a, sağa

Sevmədiyini qoymaz girə bağa

Qoyuna azadlıq verər ki, sağa

Hər kültürün bambaşqa metodu var  <

Vəhşi kültür tənqidçisini qovar.