Çap

18 - Binövrəni Nizami əyri qoydu

Binövrəni Nizami əyri qoydu.

390

Türk çox imperatorluqlar qurmuşdu

Öz haqqında çox pis işlər qörmüşdü

Yəni özgələr üçün “bəy” durmuşdu

Keçmişdən danışıb-utandırmayın

Keçmişi yaşadıb-usandırmayın

391

Nizamı binövrəni əyri qoydu

Türk soylu qeyrətin gözünü oydu

Kor Türkün xəzinəsini Fars soydu

Gərəkirsə Nizamıya qarqış et

Özünə gəl ki, Türkün yolunu get

392

Nizamını qeyrətsizlik qapdırdı

Şəhriyarları Nizamı sapdırdı

Özgələrin başına tac yapdırdı

Özgələr öz dillərində yazdılar

Qulluqçu Türklərə qəbir qazdılar   (Firdovsi)

393

Nizamı Türkə xeyirli olmadı

Çünkü oxucusu yerli olmadı

Türk qədər Türkə dəyərlı olmadı

Nizamı qeyrət öldürən Türk idi

Firdovsiləri güldürən Türk idi

 

Qeyrətsiz qeyrətlini anlamaz ki

Türkə lazım deyil qeyrətsiz zəki

394

Nizamı da yerdən göyə düşündü

Zəkanı məst edən meyə düşündü

Türkcədən başqa hər şeyə düşündü

Öz dilində yazmadı Türk oxuya

Oxuduğunu öyrənə toxuya

395

Nizamıların qeyrəti yox idi

Satqınlıq istedadları çox idi

Türkə verdiyi dərsləri pox idi

Qeyrətsiz Türkkökənli Türk sayılmaz

Gərçəkləri bilməyən xalq ayılmaz  <

396   *- Qeyrətsizləri zibilliyə atın!

Namusu dövləti qeyrət qoruyar

Dili hüviyyəti qeyrət qoruyar

Eli məmləkəti qeyrət qoruyar

Qeyrətsiz özgəyə köləlik edər

Qazancı özgənin cibinə gedər

397               Sonuc:

Bugünkü binövrəni əyri qoyma

İstiqlalçı xalqın gözünü oyma

Öz qaşığın ilə yeməkdən doyma

Siyasətdən qanmasan başqa iş bul

“Eşşək” axtarma ki, əldən gedər çul.

16.05.2005