Çap

175 - Qonaqsevərliyə son verməliyik

Qonaqsevərliyə son verməliyik.

         1988-də

Necə “Ermənistan” qovdu Türkləri,

Türkdə qovar Erməni köpəkləri.

 

Mənim doğma elim, Azərbaycanım

Varlığım, namusum, qeyrətim, şanım

 

İşqalçı milli düşmənlərə qarşı

Vətənpərvərlikdir dinim imanım

 

Türk nə zülm edər, nə də məzlum qalar

Göz oyan köçməni necə dost sanım?

 

Qonağa yer satılar, yurd satılmaz

Mən vətən sahibini necə danım?

 

Köçdürən Rusyadı, köçən Erməni

Nədən mən Rusyanın oduna yanım?

 

Hansı millət köçmənə vətən satır?

Bilmədiyim təqdirdə söylə qanım

 

Qonaqsevərliyə son verməliyik

Yoxsa hər gün bir yerdə axar qanım

 

Mən Türkoğlu Türkəm ay Türk düşməni

Elimə yurduma qurban bu canım.

22.01.2005