Çap

172 - Son söz

  SON SÖZ

Bu əsər milli çağda keçərlidir,

  Milli devrimimizə yetərlidir.

1675    Fəlsəfə düşündürər

Araz “yoxsa” şeirinin xıridarı

Tənqid etmədən yox sansalar varı

(Udub, ata bilməsələr də yarı)

Qələmi “qoy” yerə dincəlsin barı

Qoy “top əti” edən danışsın yazsın

Ki “biliklənməsin, aldansın azsın”

“Zalımı bəzəsin, özü lüt gəzsin”

1676

Arazın adını heç çəkən yoxdur!

Olmaya reklamın zərəri çoxdur?

Şeiri düşmənlərə zəhərli oxdur?

Güvənilərmi Arazdan qorxana?

Arazın şeirinə qarşı çıxana?

1677

Hər düşüncə, bər inam olur olsun

Hər ideoloq adam olur olsun

Ulu Səttarxan babam olur olsun

Araz hər şeyə tənqidsəl yanaşar

Çünkü cəhlini gömmək üçün yaşar

1678

Tənqidçi istəməz ki, lider ola

İstər ki, lideri gətirə yola

Caydırmaya kütləni sağa, sola

Liderin hər bir suçuna göz yummaq,

Xəyanətdir ki, xaindən nə ummaq?

1679

Arazın şeirini yaymayan ovçu

Necə daşıyacaq bu qədər suçu?

O zaman ki, açılacaq ovucu

Gün bu gündürsə çəkinmə vur ölüm

Sabah hesab sorulacaqdır gülüm

1680

Olmaz ki, adını millətçi qoya

Üz-gözünə sürə devrimçi boya

Çağırmaya “Vətən” şeirimi toya

Arazı boykot etmək cinayətdir

Yoxsa cinayət nədən ibarətdir?

1681

“Azadtribun” ilə “Solgunaz”ım

Qoymadılar gözümdə qala arzım

Çünkü ışıq üzü gördü bu yazım

Arazın deyəcək sözü qalmadı

Alan aldı, almayan da almadı.

 

Yaxşı-pisimi məni doğub-böyüdən ulu xalqıma

borclu olduğum üçün minnətdaram.

Yaşasın Türk insanı!

Yaşasın bütöv Azərbaycan!

   Yaşasın Turan!