Çap

159 - Rus mafyasından Qarabağ bəkləmə

 Rus mafyasından Qarabağ bəkləmə.

1578

Ay İlhamdan yana günüyli “bilgin”,

Rus mafyasına inandığın üçün,

Qarabağ qurtula bilməyib bu gün;

Rus mafyası görəcək işi görüb,

Başqa işi qalmayıbdır ki, ... burub.

1579

Rus mafyasının burduğu “siyası”,

İstəməz ki, tanına Rus mafyası,

Satqının üzündə olmaz həyası;

İç düşməni xalqa tanıtan yoxdur,

Qarabağa xəyanət edən çoxdur.

1580

Beşinci sütun xalqını sapdırar,

Xalqını milli düşmənə qapdırar,

İşqal etdirdikdən sonra ... çapdırar;

Beşinci sütun satqın siyasıdır,

Otayımızdakı Rus mafyasıdır.

1581

Rus mafyasından Qarabağ bəkləmə,

İşqalın ömrünə YÜZ İL əkləmə,   <<<

Suçu özgənin boynuna yükləmə;

Araz Qarabağın yolunu gedir,

İç düşmən də Arazı boykot edir.

1582

Beşinci sütunları öyən çoxdur,

Arazdan başqa ifşa edən yoxdur,

Görəsən kim sancıdır, kim də doktor?

Bu sorğuya cavab verən olmadı,

Çünki haqq sözə qarşı söz bulmadı.

1583

Rus mafyası MİLLİ QEYRƏT öldürür.

ƏYLƏNCƏ ilə boş vaxtı doldurur,*    <<<

Dünyanı saqqalımıza güldürür,**

QARABAĞı geri qaytarmayır ki,   <<<

Qurtula bilməyə XOY ilə Makı.***

 

      *- Üç nəsildir. (70 + 20 = 90 ildir.)

    **- Ordumuz vardır ancaq parad üçün / ...

“Gülmə, başına gələr.”

  ***- Hər siyasətin yarısı gizlidir,

Qizləri kəşf edən açıq gözlüdür.

10.05.2012