Çap

143 - Abbas bəy Səttarxan təkin liderdir

Abbas bəy Səttarxan təkin liderdir.

1439   **- Milli-demokratik

Abbas Lisanı ideoloq deyil,*

İdeoloju sunmuş xaliq deyil,**

(Baltacı Araz təkin xaliq deyil,)

Onda icraçılığa vardır meyil,

Abbas bəy Səttarxan təkin liderdir,

Səttarxanın öyrətməni Heydərdir.

 

     *- İdeoloq düzəni ələşdirər,  (bilimsəl, sistəmli)

Yerində gərəkəni əyləşdirər.   (30 illik iş ...)

1440

        Abbas Lisanının istəyi dildir,

        Dilini, yurdunu qoruyan eldir,

    1- Sekularisti düşüncəsi lildir,  (Şərt şumda kəsilər)

    2- Nasyonalisti düşüncəsi lildir,

İdə lazımdır sardığın dolmaya,(İdeoloju)

Ki “Ad mənim, yar özgənin” olmaya.*

 

      *- Bizim “istiqlal-azadi” şüarımız ilə Xomeynilərin

“istiqlal-azadi” şüarı yüz səksən dərəcə fərqlidir.

11.06.2011

 

Abbas bəy Lisanı haqqında yeni yazdığım bu yazım,

öncədən yazdığım yazılarımın özətidir ki, “İki eşşəyin

arpasını bölə bilməyən” Duman Türksevər qardaşımız

da Arazların hesabını “aydınlar”dan, “İlqarlar”dan, və

“adsız bəyaniyyə verənlər”dən ayıra bilsin.

 

 

*  *  *  *  *

Qorxuya gözəl bir kəlmələr, siyasi davranış

və siyasi yazı-pozu(savad)

 

     Duman Türksevər

... Buyurun liderlik sizin olsun. Yol uzundur, görək kimlər

bu yolu sona çatdıracaq.

Sizin kimiləri yazığım gəlir, özünüzü oyaq və aydın bildiyi-

niz halda kütlədən daha artıq yatdığınızı bilmirsiz sizi ta-

nımağa çox maraqlıyıq, Arazlar, aydınlar, İlqarlar, və adsız

bəyaniyyə verənlər...

Sizin sözləriniz köhnəlib artıq (Sübutsuz sözlər çöplüyə atılar.

- Arazizm). Artıq çoxları və hətta sizin kimi gözlərin bağla-

yanlar belə görürlər ki, bu günə qədər Abbas Lisanını heç bir

güc sındıra bilməyib. Siz bu sözlərlə Abbas bəyin toxunduğu

və inandığı bu yolda daha da artıq möhkəm dayanmasını sağ-

layırsınız. Sizin kimilərə ancaq başını yelləyərək gülüb keçir.

*  *  *  *  *