Çap

136 - Zəngəzuru satanları unutduq!

Zəngəzuru satanları unutduq!

1404

Zəngəzuru satanları unutduq!

Çünkü xaini yurdsevər tanıtdıq!

Xaini devirən xalqı yanıltdıq!

Qarabağı satan xain liderdir,

Bugünkü İlhamdır, dünkü Heydərdir.

1405

Azərbaycan Rusyanın bazarıdır,

Yazqısını yazan Rus “sezar”ıdır,   (çar)

Türkə çəkdirdiyi Rus azarıdır;

Çəkilən dərd iqtidarın suçudur,

Rus bazarı olmağın sonucudur.    <<<

 

*- Verilmiş bilgilərə görə 1991-dən bəri Azərbaycanın o cüm-

    lədən neft və qaz yataqlarında Londonda olan BP adlı neft

    və qaz fermaları 31 milyard dolar mali (sənaye) sərmayə ya-

    yarırıblar. Yəni Azərbaycan xarici bazar olaraq “qərb” sər-

    mayələrinə də yer veribdir. Və lakin “qərb” sərmayələrinə

    yer vermədən öncəki Azərbaycanın milli yazqısını yazdıran

    silah və ürətim aracları ticariti ilə xam maddə ürətən bazar-

    ları olduqları kimi hələ də Rusyanın xarici bazarlarıdırlar.

1406

Azərbaycanın sənaye sistəmi

Teknolojusunun növü, biçimi

Nə istixrac edəcək kölə kimi

Nələr montaj edəcək kölə kimi

Rusya iqtisadından asılıdır

Çünkü ... traktoru da Rus malıdır

 

1407

Xarici bazar edən mal silahdır

Silah satan yazqı yazan Allahdır

Başqa malları satan zillullahdır

Azərbaycanın Tanrısı Rusyadır,

Bu səbəbdən vədələri nisyədir.

1408

Azərbaycanı aclıq bürüyübdür,

Aclıqdan min bir fəsad törüyübdür,

Fəsad törədən rejim çürüyübdür.

Türkün iş gücünə Rus dəyər verir,

Maaşımı artır deyəni vurur.*

 

      *- Türk soylu mafyasının əli ilə vurur.

1409

Azərbaycan ancaq adam qayırır,

Yaradıcı istəyindən ayırır,

Özgəyə montaj etməyə çağırır.

(Özgə köləsi olmağa çağırır.)

Bağımsız olmaq istəsən devrim yap!

Yoxsa devrimə zəmin yaradan tap!*

 

  *- ~ Azərbaycana dəstəkçi lazımdır.

23.03.2011