Çap

129 - Bağımsızlıq fəda olmaz etnikə

     Bağımsızlıq

  fəda olmaz etnikə

(Federalizmin dərdi burulmuş dildir,)

    (İstiqlalın dərdi bağımsız eldir.)

1361

Bağımsızlıq fəda olmaz etnikə*

Stratejimiz satılmaz taktikə

Bağımsızlıq lazımdır yerli Türkə

Köçmən Türk etnikinə dil lazımdır

Arxasında bağımsız el lazımdır**

 

   *- Farsistan Türkünə.

 **- Müstəqil Azərbaycan.

 

1362          *- Dil devrimi  <

Bağımsız olduqdan sonra yerli el

Ancaq türkçə oxumalıdır bir il*

Bir ildə öyrənilə bilər hər dil

Bir il türkcəyə fəda olmalıdır

Ədəbi dilin yeri dolmalıdır

1363

Bağımsızlığın içində dil də var

Yazqısını özü yazan el də var

Bütövləşəcək Xoy ilə Mil də var

Əlbəttə “Haqq verilməz ki, alınar.”*

Yoxsa haqqın da halvası çalınar

 

    *- Federalizm verilər, istiqlal alınar.

 

1364

Milli dövlətini qura bilən Türk

Deyər irançı edən Türklərdən ürk

(Deyər düşmənsevər edən Türkdən hürk)

Taylara bölmüş orta duvarı sök

Özgəni at ki, özün ilə birləş

Öz xalqın, öz sinfin içində yerləş

1365

Taylarımız bir-birinin özüdür

Bütövləşmək ürəyinin sözüdür

Ürək yandırmayan qoyun-quzudur

Bütövləşməyən hər varlıq dağılar

Bütövlüyün düşmənidir yağılar

1366

Devrimçi öz yazqısını yazandır

Reformist öz qəbirini qazandır

İçiboş vədə peşində gəzəndir

Devrimçi Türklər istiqlalçıdılar

Reformist Türklər federalçıdılar

1367

Bu sözlərin içində həm dilim var

Həm siyasi, həm fəlsəfi bilim var

Həm də işarədən qanan elim var

Hər dövlətin qırmızı xətti olar

İdeolojudan anlamaz ... davar.

07.03.2011