Çap

127 - Qarabağ istər ki, ordu bölünə

Qarabağ istər ki,

         ordu bölünə                          

1345

Rus mafyasının oyununa gəlmə!

Rusqulu mafyanı özündən bilmə!

Satqın timsahın göz yaşını silmə!

Satqın həm yurd, həm də milli haqq satar

“Ətini yeyər, sümüyünü atar.”

1346

Rus mafyası hər gün bir film oynayır*

İşqal etdirən Rusyanı “qınayır”

Taktikləri ilə xalqı ... sınayır

Film oynayır ki, səbir aşılaya

Qarabağın yasını qarşılaya

 

*- O cümlədən “Savaş havadan başlayacaq.”

    Adlı yazıya baxınız!

 

1347

Qırx il şahlıq edən bu sülaləni

(Çəkdirdikləri ... ah ilə naləni)

(Gözdən axdırdıqları şəlaləni)

Özündən sandın ki, düşdün pis kökə

Rəzalət qazandırdın şanlı Türkə  <<

1348

Ordumuz ikiyə bölünməlidir

Fərqli fikirlər bilinməlidir

İkisindən biri silinməlidir

Ordumuz bölünmüş olsa ikiyə

Milli qolu qismət olmaz tülküyə

1349

Ordunun bir qolu Rus mafyasıdır

Qeyrət öldürmək onun qayəsidir

Dilədiyi Qarabağın yasıdır

Qarabağı satıb pullu rütbəyə

Rütbə qoymaz ki, düşünə dəbbəyə

1350

Ordunun yurdsevər qolu millidir

Millinin dərdi hər Türkə bəllidir:

... Qarabağ probleminin həllidir.

Qarabağ istər ki, bölünə ordu

Yoxsa sağalmaz Qarabağın dərdi

1351

Silah Rus mafyasının əlindədir

Silaha əl qoyan güc elindədir

Elin gücü bağıran dilindədir

Ordunun satqın qolu baş əyəcək

O zaman ki, başı daşa dəyəcək. (Haçan?)

19.02.2011

 

Azərbaycanın ordusu dekordur,

Sanki poker kartındakı jokerdir,

Qeyrətsiz olduğu üçün nökərdir,

Azərbaycanın ordusu vardır ki,

... Qarabağı da sata rəsmi Bakı.

 

Türk ordusu Türk öldürmək üçündür,    (milli üsyanda)

Türkün halına ağlayan ... Laçındır.